Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 augustus 2023
gepubliceerd op 17 januari 2024

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2023045296
pub.
17/01/2024
prom.
29/08/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AUGUSTUS 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, de artikelen 3, 4, 20 en 21 ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur;

Overwegende dat Mevr. Nathalie DELVOYE en Mevr. Leenda MAMOSA, alsook de heer Bernard ROISON in de loop van het jaar 2023 afwezig waren op minstens drie vergaderingen, nemen ze automatisch ontslag overeenkomstig de artikelen 7 § 1, 5° van het decreet en 6 van het huishoudelijk reglement van de Filmcommissie ;

Dat, wegens deze ontslagnemingen, de mandaten van de plaatsvervangende leden die aanvankelijk aan de heer Philippe MARION en Mevr. Marika PIEDBOEUF waren toegekend, van kracht worden ;

Overwegende dat wegens de ontslagneming van de heer Thibaut QUYRINEN en van Mevr. Pamela LEU, de mandaten van de plaatsvervangende leden die aanvankelijk aan de heer Nicolas BRUYELLE en Mevr. Katia ROSSINI toegekend waren, van kracht worden ;

Overwegende de ontslagnemingen van Mevr. Christine PIREAUX en van de heren Michael AVVENIA, Cyril BIBAS en Stéphane COLLIGNON ;

Overwegende ten slotte de verplichting voor werkende en plaatsvervangende leden om voortaan van hetzelfde geslacht te moeten zijn, hetgeen vereist dat, waar mogelijk, bepaalde plaatsvervangers worden overgeplaatst naar andere werkende leden met hetzelfde profiel;

Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur wordt vervangen als volgt : « Benoemd worden tot lid van de Filmcommissie voor een periode van vijf jaar :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

1° als deskundigen op het gebied van de cinematografische en audiovisuele productie en verdeling, inzonderheid in de uitoefening van het beroep van auteur of acteur

D'ADESKY Jonas BERGMAN Marta DEMUYNCK Arnaud DECARPENTRIES Bulle DIAZ César KRAJNOVIC Jasna LAFOSSE Joachim LECLERE Kadija LEGUEBE Charles MALANDRIN Guillaume MARRE Emmanuel NOELS Delphine PAULICEVICH Anne PERELMUTER Vivianne SCHOUKENS Sophie SHANK John SIROT Ann TILQUIN Boris UGEUX Jean-Benoît

ANDRIEN Jean-Jacques CRATZBORN Véronique BIER Michael DOIGNON Géraldine DE VOGHEL Gilles DOYEN Martine LAMBERT David LEVY-MORELLE Anne VAN de VORST Guérin MUNOZ GOMEZ Pablos PIROT François REUMONT Margot RICHARD Salomé MC NEESE Bérangère VAN ELMBT Amélie RIDOLFI Achille WANDEL Laura VAN ZUYLEN Thomas YOON Sung A

2° als deskundigen op het gebied van de cinematografische en audiovisuele productie en verdeling, inzonderheid in de uitoefening van het beroep van audiovisuele producent en op het gebied van onthaaltworkshops, audiovisuele productie en scholen

BARBE Martine BOURNONVILLE Valérie COMMENGE Eve BOUZID Amel ESPARBES Julie FRERES Julie GONZALES Jesus LEMAIRE Alice LHOEST Stéphane LIBERT Gwennaelle MAHY Christelle ROELANTS Stephan SCHELENZ Sebastian SPRIMONT Géraldine IFFLAND STETTNER Anton TAVIER Vincent TELLIN Jérôme TOMSON Delphine TOUSSAINT Philippe

BORGEAUD David TRUC Isabelle VOLKENNER Marie-Sophie ARCACHE Christopher CHAPELLE Virginie DOPCHIE Thibaut GARBAR Elisa GHIZZARDI Sergio HOUBEN Caroline LEMAL Geneviève MELEBECK Julien MARTIN Bastien CHANIAL Gilles TERLINCHAMP Vincent ROLAND Benoît WIKLER Sarah ZALCKMAN Gregory

3° als deskundigen op het gebied van de cinematografische en audiovisuele verdeling, inzonderheid in de uitoefening van het beroep van verdeler van audiovisuele werken, bioscoopexploitant, verkoper van audiovisuele werken of organisator van festivals

BEYENS Karin BOZZO Freddy GILSON Nicolas HABRAN Daniel LEONET Clara BRUYELLE Nicolas ROSSINI Katia TINCA Livia VERKAEREN Thomas

BATTISTONI Claire FESTRE Marina GONDRE Martin LEMAIRE Catherine VIDANOVSKI Daniella WINBERG Jean-Pierre

4° als deskundigen op het gebied van film- en audiovisuele productie en verdeling, inzonderheid in de technische beroepen van de audiovisuele sector

BOUCART Nicolas CAPELLE Louis-Philippe GOURMEL Virginie KEYEUX Damien PIEDBOEUF Marika SURDEJ Virginie VANDENDRIESSCHE Philippe ZIMMERLIN Carine

BOUCQUEY Renaud GALLEGO Florian PIETTE Vincent SAERENS Nastasja TOULEMONDE Mathieu TAMBOUR Caroline

5° als deskundigen op het gebied van cultuur, inzonderheid als journalisten die werkzaam zijn in de film- of cultuurpers, of als docenten, schrijvers, acteurs of toneelschrijvers, of in de literaire wereld

BURESI Catherine CLINCKAERT Olivier DE LAMALLE Patrick DOMENACH Elise ENGELEN Aurore LEONET Rudy LEVIE Joëlle MASTOROU Elli MARION Philippe /

DANDOY Jeanne CARLIER Abel GRINNAERT Olivier DURET Juliette HAMERS Jeremy RITTER Jennifer /


Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 juli 2023.

Brussel, 29 augustus 2023.

De Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD

^