Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 april 2021
gepubliceerd op 07 mei 2021

Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021031383
pub.
07/05/2021
prom.
29/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 APRIL 2021. - Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers


De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Wetenschappelijk Onderzoek, Universitaire ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, Gelet op het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 november 1991 houdende uitvoering van het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2019 pub. 27/09/2019 numac 2019014724 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020015525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, artikel 79, § 1, 19° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 maart 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/03/2021 pub. 23/03/2021 numac 2021020547 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers sluiten houdende erkenning van de bevoegdheden bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers, Besluit :

Artikel 1.Krachtens het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers, wordt de erkenning van het volgende kwalificatieniveau toegekend aan de hierna vermelde persoon: Niveau C : AANGESTELD NAVORSER MEZOUED Aniss.

Art. 2.De tabel gevoegd bij dit besluit bepaalt voor de persoon bedoeld in artikel 1 : - de datum van erkenning van het niveau, onder de rubriek "DATNIV"; - de wetenschappelijke anciënniteit, berekend in jaren en maanden, vermeld in de kolommen "AN" en "M".

Art. 3.Het ministerieel besluit van 3 maart 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/03/2021 pub. 23/03/2021 numac 2021020547 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers sluiten houdende erkenning van de bevoegdheden bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 29 april 2021.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap: Namens van de Minister van Hoger Onderwijs Bij afvaardiging E. GILLIARD Directeur-generaal

^