Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 september 2018
gepubliceerd op 05 oktober 2018

Ministerieel besluit tot erkenning van zeven coöperatieve vennootschappen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018014155
pub.
05/10/2018
prom.
28/09/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot erkenning van zeven coöperatieve vennootschappen


De minister van economie, Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, artikel 5, vervangen bij de wet van 12 juli 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, artikel 5, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 mei 2016, Besluit :

Artikel 1.Worden erkend voor onbepaalde duur met ingang van 1 juli 2018, de volgende coöperatieve vennootschappen:

OCTOPUS-INVEST SCRL

A Namur

Numéro d'entreprise : 0700.205.287

Ondernemingsnummer:

ZAUBEEK POWER CVBA

Te Zulte

Ondernemingsnummer: 0806.297.157

Numéro d'entreprise :

Brasserie Coopérative et Participative de l'Orne SCRL-FS

A Mont-Saint-Guibert

Numéro d'entreprise : 0699.677.133

Ondernemingsnummer:


Art. 2.Worden erkend voor onbepaalde duur met ingang van 1 augustus 2018, de volgende coöperatieve vennootschappen:

AGRO GEMBLOUX INVEST SCRL

A Uccle

Numéro d'entreprise : 0700.369.197

Ondernemingsnummer:

La manufacture de pâtes SCRL-FS

A Namur

Numéro d'entreprise : 0699.964.569

Ondernemingsnummer:

Vervîcoop SCRL-FS

A Verviers

Numéro d'entreprise : 0692.679.572

Ondernemingsnummer:

GreenPulse Finance CVBA

Te Gent

Ondernemingsnummer: 0700.660.001

Numéro d'entreprise :


Art. 3.De erkenningen in de vorige artikelen vermeld blijven geldig voor zover de bedoelde coöperatieve vennootschappen niet het voorwerp zijn van een schrapping overeenkomstig het artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen.

Brussel, 28 september 2018.

K. PEETERS

^