Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 september 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018014144 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de gemeenten die een audiomodule kunnen gebruiken bij de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018 type ministerieel besluit prom. 28/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018014155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zeven coöperatieve vennootschappen

decreet

type decreet prom. 28/09/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018205606 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 28 mei 2018 betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2018 pub. 12/02/2019 numac 2018014314 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 betreffende het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018014429 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013 tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit teneinde de termijn van de openbaredienstverplichting maximaal af te stemmen op de invoering van de basisbereikbaarheid type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018014430 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018014570 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014571 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de vergoedingen van bestuurders en regeringscommissarissen in de Vlaamse publieke sector type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018032022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018032117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de zorg en ondersteuning voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie ten gevolge van een hoge dwarslaesie met de hoogste zorg- en ondersteuningsnood type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2018 pub. 14/11/2018 numac 2018032180 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B

erratum

type erratum prom. 28/09/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018014892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B. - Erratum
^