Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 oktober 2011
gepubliceerd op 26 januari 2012

Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de sector van de bestaande woningen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012200492
pub.
26/01/2012
prom.
28/10/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

28 OKTOBER 2011. - Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de sector van de bestaande woningen


De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, Gelet op het programmadecreet van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 18/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004200252 bron ministerie van het waalse gewest Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake gewestelijke fiscaliteit, thesaurie en schuld, organisatie van de energiemarkten, leefmilieu, landbouw, plaatselijke en ondergeschikte besturen, erfgoed, huisvesting en ambtenarenzaken sluiten houdende verschillende maatregelen inzake gewestelijke fiscaliteit, thesaurie en schuld, organisatie van de energiemarkten, leefmilieu, landbouw, plaatselijke en ondergeschikte besturen, erfgoed, huisvesting en ambtenarenzaken, inzonderheid op artikel 36bis ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006201958 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201885 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de werkingsmodaliteiten van het Comité voor de begeleiding en de opvolging van de bijzondere regeringscommissarissen, ingevoerd overeenkomstig artikel 174bis van de Waalse Huisvestingscode sluiten tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/03/2010 pub. 03/05/2010 numac 2010027061 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure tot toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik, meer bepaald op de artikelen 35 en 69 betreffende de energieaudit van een eengezinswoning;

Overwegende dat de audits die in Wallonië uitgevoerd worden van goede kwaliteit moeten zijn;

Overwegende dat de erkenning geëist wordt voor de toegang tot de databank van de audits PAE ten einde de formulieren af te drukken voor de aanvraag van de premie voor de uitvoering van energieaudits in de bestaande woningen, alsook van de overige samenhangende premies;

Overwegende dat de aanvragers geslaagd zijn voor de schriftelijke en mondelinge proeven;

Overwegende dat de aanvragers voldoen aan de voorwaarden gesteld krachtens artikel 3 van voornoemd besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006201958 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201885 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de werkingsmodaliteiten van het Comité voor de begeleiding en de opvolging van de bijzondere regeringscommissarissen, ingevoerd overeenkomstig artikel 174bis van de Waalse Huisvestingscode sluiten, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 4, § 5, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006201958 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201885 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de werkingsmodaliteiten van het Comité voor de begeleiding en de opvolging van de bijzondere regeringscommissarissen, ingevoerd overeenkomstig artikel 174bis van de Waalse Huisvestingscode sluiten, is de databank waaraan de resultaten van de audits gericht moeten worden toegankelijk via de module "communicatie" van de Software PAE, door "Région wallonne" te selecteren.

Art. 2.De erkenning als auditeur wordt verleend aan :

Erkenningsnummer

Naam

Voornaam

Adres

NR

Bus

PC

Plaats

RW11/165

Beaujean

Aurélie

Rue Simonon

6

1

4000

Luik

RW11/166

Cantella

Nathalie

Rue Paul Janson

245A

1

4460

Grâce-Hollogne

RW11/167

Denoel

Audrey

Rue de la Résistance

11

4000

Liège

RW11/168

Dumez

Solange

Rue Amermont

24

4970

Stavelot

RW11/169

Taecke

André

Av. des Pâquerettes

55

39

1410

Waterloo

RW11/170

Xhauflair

Eddy

Rue Renouprez

836

4654

Charneux


Art. 3.Overeenkomstig artikel 4, § 6, van het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006201958 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201885 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de werkingsmodaliteiten van het Comité voor de begeleiding en de opvolging van de bijzondere regeringscommissarissen, ingevoerd overeenkomstig artikel 174bis van de Waalse Huisvestingscode sluiten wordt de erkenning verleend voor een periode van vijf jaar die ingaat op de datum van bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad .

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 28 oktober 2011.

J.-M. NOLLET

^