Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 mei 2004
gepubliceerd op 04 juni 2004

Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 juni 1999-2002-2004-2006, voor de periode van 4 juni 2004 tot 3 juni 2006 bevestigt

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2004003221
pub.
04/06/2004
prom.
28/05/2004
ELI
eli/besluit/2004/05/28/2004003221/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

28 MEI 2004. - Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 juni 1999-2002-2004-2006, voor de periode van 4 juni 2004 tot 3 juni 2006 bevestigt


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van de Staatsbons, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 mei 2002 en van 18 februari 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2000 betreffende de uitgifte van de Staatsbons, inzonderheid op artikelen 8 en 9, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 mei 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 mei 1999 betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar, in euro, 4 juni 1999-2004-2006 - en de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet, in Belgische frank, 4 juni 1999-2002-2004-2006, inzonderheid op artikel 3, 3e lid, Besluit :

Artikel 1.De faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet 4 juni 1999-2002-2004-2006, wordt vastgesteld op 3,75 % voor de periode van 4 juni 2004 tot 3 juni 2006.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 4 juni 2004.

Brussel, 28 mei 2004.

D. REYNDERS

^