Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 februari 2019
gepubliceerd op 01 april 2019

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2018 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019030275
pub.
01/04/2019
prom.
28/02/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/01/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018011019 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties sluiten tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties


DE MINISTER VAN JEUGD, Gelet op het decreet van 26 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 januari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/01/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018011019 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties sluiten tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties, zoals gewijzigd;

Gelet op de aanvragen om mandaatverandering binnen twee federaties van erkende jeugdorganisaties;

Overwegende dat derhalve tot de wijziging van het voornoemde ministerieel besluit van 16 januari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/01/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018011019 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties sluiten moet worden overgegaan, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 1° (onder : Raad van de Katholieke Jeugd) van het ministerieel besluit van 16 januari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/01/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018011019 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties sluiten tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties, worden de woorden « Mevr. WOLFS Séverine » vervangen door de woorden « Mevr.

TERMOTE Camille » (onder : RELIE F), de woorden « de heer EVRARD Pierre, Rue saint-Ghislain 26, 1000 Bruxelles » vervangen door de woorden "de heer BELIN Rémi, rue des 2 Eglises 41, 1000 Bruxelles" en de woorden "Mevr. DEMANCHE Delphine » door de woorden "Mevr. SAMPAOLI Coralie".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 28 februari 2019.

R. MADRANE

^