Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 april 2017
gepubliceerd op 10 mei 2017

Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Commissie voor Onderzoek van Rijnschepen de afgifte van certificaten voor pleziervaartuigen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2017030197
pub.
10/05/2017
prom.
28/04/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 APRIL 2017. - Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Commissie voor Onderzoek van Rijnschepen de afgifte van certificaten voor pleziervaartuigen


De Minister voor Mobiliteit en De Staatssecretaris voor Noordzee, Gelet op de wet van 15 september 1919 houdende goedkeuring van het vredesverdrag, gesloten te Versailles op 28 juni 1919 tussen de verbondene en verenigde mogendheden aan de ene zijde, en Duitsland aan de andere zijde, alsmede van het protocol van dezelfde datum, dat de toepassingsvoorwaarden van zekere bepalingen van dit verdrag nauwkeurig vermeldt;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1976 houdende goedkeuring van het Reglement betreffende het Onderzoek van Rijnschepen, artikel 2.01 van de bijlage;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2009 pub. 06/04/2009 numac 2009011129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 februari 2007 tot uitvoering van artikel 3, § 2, van de wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen sluiten betreffende de technische voorschriften voor de binnenvaart, artikel 1, 3°, Besluiten :

Artikel 1.Wordt voor een periode van drie jaar benoemd als voorzitter bij de Commissie voor Onderzoek van Rijnschepen te Brussel, bevoegd voor de afgifte van certificaten voor pleziervaartuigen : Henk Croo.

Art. 2.Worden voor een periode van drie jaar benoemd als plaatsvervangende voorzitters bij de Commissie voor Onderzoek van Rijnschepen te Brussel, bevoegd voor de afgifte van certificaten voor pleziervaartuigen : Karine De Saedeleir, Stefaan Himpens, Bart Heylbroeck en Bart Wackenier.

Art. 3.Worden voor een periode van drie jaar benoemd als deskundigen bij de Commissie voor Onderzoek van Rijnschepen te Brussel, bevoegd voor de afgifte van certificaten voor pleziervaartuigen: a) in de hoedanigheid van ambtenaar met bevoegdheid op het gebied van de scheepvaart : Marleen Bultinck, Veerle De Rooster, Alina Polianskaya en Ariane Ruys;b) in de hoedanigheid van deskundige op het gebied van de bouw van binnenschepen en hun machines : Carl Damman, Jan Declerck, Jo Dejonckheere, Eric Hiele, Luc Hosten, Patrick Lagrou en Danny Landschoot;c) in de hoedanigheid van nautisch deskundige, in het bezit van een Rijnschipperspatent : Krispijn Van Hecke.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2017.

Brussel, 28 april 2017.

F. BELLOT Ph. DE BACKER

^