Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 november 2023
gepubliceerd op 07 maart 2024

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe cultuurbestuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2023047834
pub.
07/03/2024
prom.
27/11/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur


De minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende een nieuw cultuurbestuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, artikelen 3, 4, 20 en 21;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur;

Gelet op de aanvullende oproep tot kandidaatstelling die op 29 maart 2022 werd bekendgemaakt met het oog op de aanvulling van de overlegorganen die werden opgericht met toepassing van het voornoemde decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende de kandidatuur van Dames en Heren: BALTHASART Gaelle BEKHTI Walid BENAISSA Amel BERECOECHEA Nora BRETON Eric DAVID Pauline DONNET Antoine DOYEN Camille DULIERE Charlotte FEFER Stéphane GIRAUD Kevin GOUDBERG Michaël GORIELY Serge HALLET Marion HENRY Samuel HOSTYN Natasja KESSAS Safia KEYAERTS Cindy KOCK Tony MAMBU Djia M'BILO Raïssa MEFLAH Nadia MESSENS Sarah METZINGER Vincent MEURICE Jean PENNEMAN Pierre SABOOVA Beata SARRAZIN Alexandre SEMANA Sarah SIRODOT Bastien SONCK Claire SPALIVIERO Rosa TAMINIAU Valentijn TANWO DJOLE Berthe THOMAS Christen TONDEUR Bruno TRIVIER Milena VALENTIN Agathe VINHAS Joao Overwegende dat deze kandidaturen zijn ingediend binnen de termijn van 60 dagen die is bepaald in artikel 6 van bovengenoemd besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Dat met uitzondering van die van de heren HENRY en TONDEUR, zij ontvankelijk zijn voor zover zij voldoen aan de vereisten van artikel 5, § 4, van genoemde besluit;

Overwegende dat de analyse van de bekwaamheidsbewijzen en verdiensten van de kandidaten uitgevoerd door de diensten van de Regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 § 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten, alsook de adviezen ingediend door de erkende beroepsfederaties overeenkomstig artikel 7 § 2 van hetzelfde besluit;

Overwegende dat aan de voorwaarden voor benoeming, bepaald in de artikelen 3, 4, 60, 61 en 68 van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten en in artikel 5 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur, is voldaan door de dames en heren: BENAISSA Amel, BERECOECHEA Nora, GIRAUD Kevin, GOLDBERG Michaël, MAMBU Djia, SABOOVA Beata, SIRODOT Bastien, THOMAS Christian, TRIVIER Milena en VALENTIN Agathe;

Dat bovenstaande personen geldig kunnen worden aangewezen;

Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur wordt vervangen door: "De volgende personen worden benoemd tot lid van de Filmcommissie voor een termijn van vijf jaar:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

1° als deskundigen op het gebied van de productie en distributie van films en audiovisuele werken, inzonderheid in de uitoefening van het beroep van auteur of acteur

D'ADESKY Jonas BERGMAN Marta DEMUYNCK Arnaud DECARPENTRIES Bulle DIAZ César KRAJNOVIC Jasna LAFOSSE Joachim LECLERE Kadija LEGUEBE Charles MALANDRIN Guillaume MARRE Emmanuel NOELS Delphine PAULICEVICH Anne PERELMUTER Vivianne SCHOUKENS Sophie SHANK John SIROT Ann TILQUIN Boris UGEUX Jean-Benoît

ANDRIEN Jean-Jacques CRATZBORN Véronique BIER Michael DOIGNON Géraldine DE VOGHEL Gilles DOYEN Martine LAMBERT David LEVY-MORELLE Anne VAN de VORST Guérin MUNOZ GOMEZ Pablos PIROT François REUMONT Margot RICHARD Salomé MC NEESE Bérangère VAN ELMBT Amélie RIDOLFI Achille WANDEL Laura VAN ZUYLEN Thomas YOON Sung A

2° als deskundigen op het gebied van cinematografische en audiovisuele productie en distributie, inzonderheid in de uitoefening van het beroep van producent van audiovisuele werken en op het gebied van gastateliers, audiovisuele productie en scholen

BARBE Martine BOURNONVILLE Valérie COMMENGE Eva BOUZID Amel ESPARBES Julie BROEDERS Julie GONZALES Jezus LEMAIRE Alice LHOEST Stéphane LIBERT Gwennaelle MAHY Christelle ROELANTS Stephan SCHELENZ Sebastiaan SPRIMONT Géraldine IFFLAND STETTNER Anton TAVIER Vincent TELLIN Jérôme TOMSON Delphine Philippe TOUSSAINT

BORGEAUD David SABOOVA Beata Isabelle TRUC VOLKENNER Marie-Sophie ARCACHE Christoffel KAPELLE Virginie DOPCHIE Thibaut GARBAR Elisa GHIZZARDI Sergio HOUBEN Caroline LEMAL Geneviève MELEBECK Julien MARTIN Bastien Gilles CHANIAL TERLINCHAMP Vincent ROLAND Benoît SIRODOT Bastien WIKLER Sarah ZALCKMAN Gregorius

3° als deskundigen in film- en audiovisuele distributie, inzonderheid in de beroepen van distributeur van audiovisuele werken, bioscoopexploitant, verkoper van audiovisuele werken of organisator van festivals

BEYENS Karin BOZZO Freddy GILSON Nicolas HABRAN Daniel LEONET Clara BRUYELLE Nicolas ROSSINI Katia TINCA Livia VERKAEREN Thomas

BATTISTONI Claire GOUDBERG Michaël Jachthaven FESTRE GONDRE Martin LEMAIRE Catherine THOMAS Christen VALENTIN Agathe VIDANOVSKI Daniella WINBERG Jean-Pierre

4° als deskundigen in film- en audiovisuele productie en distributie, inzonderheid in audiovisuele technische beroepen

BOUCART Nicolas CAPELLE Louis-Philippe GOURMEL Virginie KEYEUX Damien PIEDBOEUF Marika SURDEJ Virginie VANDENDRIESSCHE Philippe ZIMMERLIN Carine

BOUCQUEY Renaud GALLEGO Florian TRIVIER Miléna PIETTE Vincent Nora BERECOECHEASAERENS Nastasja TOULEMONDE Mathieu TAMBOUR Caroline

5° als deskundigen op cultureel gebied, inzonderheid als journalisten in de film- of culturele pers of als leraren of schrijvers, acteurs of toneelschrijvers werkzaam in de literaire wereld

BURESI Catharina CLINCKAERT Olivier DE LAMALLE Patrick DOMENACH Elise ENGELEN Aurore LEONET Rudy LEVIE Joëlle MASTOROU Elli MARION Philippe Kevin GIRAUD

DANDOY Jeanne KARLIER Abel GRINNAERT Olivier DURET Juliette BENAISSA Amel HAMERS Jeremy MAMBU Djia RITTER Jennifer /


Art.2. Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening ervan.

Brussel, 27 november 2023.

Vicepresident en minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD

^