Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 november 2020
gepubliceerd op 07 december 2020

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2020015919
pub.
07/12/2020
prom.
27/11/2020
ELI
eli/besluit/2020/11/27/2020015919/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten sluiten tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 121, vervangen bij de wet van 26 april 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol), de artikelen V.II.4, tweede lid, V.II.6, derde lid, en V.II.12, eerste lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014000314 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot invoeging van een stage voor de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten sluiten;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten sluiten tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 27 januari 2020;

Gelet op het protocol van onderhandeling nr. 477/3 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 19 februari 2020;

Gelet op het advies van de Raad van burgemeesters, gegeven op 27 mei 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 19 augustus 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, d.d. 19 augustus 2020;

Gelet op advies 68.046/2 van de Raad van State, gegeven op 14 oktober 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Artikel 5 van het ministerieel besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten sluiten tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 januari 2018, worden de woorden "en uiterlijk voor 1 januari 2020" opgeheven.

Art. 2.Artikel 1 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

Brussel, 27 november 2020.

A. VERLINDEN

^