Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 november 2019
gepubliceerd op 05 februari 2020

Ministerieel besluit houdende de erkenning van Acélya CVBA SO als sociale onderneming

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020040249
pub.
05/02/2020
prom.
27/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van Acélya CVBA SO als sociale onderneming


De Minister van Werk, Gelet op de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen, artikelen 11 en 12;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015670 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen sluiten met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen ;

Gelet op het advies van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap, gegeven op 21 november 2019, Besluit :

Artikel 1.Acélya CVBA SO wordt erkend als sociale onderneming en meer specifiek als Sociaal Democratische Onderneming (SDO).

Art. 2.Deze erkenning wordt verleend voor een termijn van twee jaar.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 27 november 2019.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Werk, B. CLERFAYT

^