Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 november 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042665 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Point de Riz VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 05/12/2019 numac 2019042663 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de modelformulieren voor de inzameling van de gegevens nodig voor het opstellen van de balans van afgewerkte olieproducten type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042666 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Les Petits Riens VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042669 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Centre d'Entraide de Jette VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042668 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van L'ilot VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042667 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van het OCMW van Brussel als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042670 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Partenariat du Quartier Marconi-Rodenbach-Vandencorputt VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042672 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Tictopia CVBA SO als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042671 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Centre de Formation 2 mille VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042673 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van CEMôme VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042674 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Bouillon de cultures VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042675 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Beeldenstorm VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042677 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Age d'or Services Bruxelles CVBA SO als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042676 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Koekelberg VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019042852 bron vlaamse overheid Besluit van de secretaris-generaal tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 05/02/2020 numac 2020040249 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Acélya CVBA SO als sociale onderneming

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/11/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/11/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/11/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2012 tot aanwijzing van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de Hogere Kunstscholen van het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/11/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2017 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/11/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 november 2017 tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/11/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019031078 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019042705 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019042707 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2018 tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019042708 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 mei 2015 tot benoeming van de leden van de raad van Beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie en het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociaalculturele promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019042706 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2015 tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra

overeenkomst

type overeenkomst prom. 27/11/2019 pub. 13/01/2020 numac 2020200059 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Reglement tot wijziging van het reglement van 23 mei 2018 van het beheerscomité tot vaststelling van de voorwaarden voor terugbetaling van vaccinaties door Fedris

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/11/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019042561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 92 betreffende de overdracht van verloven van 2019 en de toekenning van sommige verloven in 2020

erratum

type erratum prom. 27/11/2019 pub. 05/02/2020 numac 2020200568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Reglement tot wijziging van het reglement van 23 mei 2018 van het beheerscomité tot vaststelling van de voorwaarden voor terugbetaling van vaccinaties door Fedris. - Erratum
^