Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 maart 2019
gepubliceerd op 10 april 2019

Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van de Minister belast met Wetenschapsbeleid bij het von Karman Instituut voor Stromingsdynamica

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2019040837
pub.
10/04/2019
prom.
27/03/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2019. - Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van de Minister belast met Wetenschapsbeleid bij het von Karman Instituut voor Stromingsdynamica


De Minister belast met Wetenschapsbeleid, Gelet op de overeenkomst van 21 mei 2017 tussen de Belgische Staat en de internationale vereniging zonder winstoogmerk von Karman Instituut voor Stromingsdynamica;

Gelet op de gewijzigde statuten van het von Karman Instituut voor Stromingsdynamica, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 juni 2017, Besluit :

Artikel 1.De heer Olivier Lohest wordt aangesteld als Regeringscommissaris van de Minister belast met Wetenschapsbeleid bij het von Karman Instituut voor Stromingsdynamica.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 27 maart 2019.

S. WILMES

^