Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 april 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019030336 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2017201091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het gebruik van de loonmarge vastgesteld door de wet van 28 april 2015 en andere maatregelen type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2017202444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de aansluiting van de bedrijven van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf met het "Vakantiefonds van de Belgische houtnijverheid" type koninklijk besluit prom. 17/01/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011139 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011453 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 51, § 2, van de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen en houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten naar aanleiding van die inwerkingtredingen type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011502 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2018 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere vredegerechten type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2019 numac 2019011477 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019, wordt de heer Johan WESTRA, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011628 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2010 tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019030254 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vervanging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende aanwijzing van de kieskantons en gemeenten voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019201120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2010 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds 2de pijler PC 130 labeur" en tot bepaling van zijn statuten (1) type koninklijk besluit prom. 04/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019201792 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het financieringsbedrag voor het jaar 2018 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011252 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 23 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kapellen ter hoogte van de kilometerpaal 55.818 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011256 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 28 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kapellen ter hoogte van de kilometerpaal 58.171 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011255 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 32 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kapellen ter hoogte van de kilometerpaal 61.450 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 33 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kapellen ter hoogte van de kilometerpaal 61.834 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011258 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 35 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kalmthout ter hoogte van de kilometerpaal 63.398 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011259 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 36 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen-Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kalmthout ter hoogte van de kilometerpaal 64.592 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen-Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kalmthout ter hoogte van de kilometerpaal 65.048 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011264 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 46 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Essen ter hoogte van de kilometerpaal 69.938 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 42 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kalmthout ter hoogte van de kilometerpaal 67.436 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011262 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 39 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kalmthout ter hoogte van de kilometerpaal 66.473 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011261 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 38 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen-Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kalmthout ter hoogte van de kilometerpaal 65.684 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011265 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 47 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Essen ter hoogte van de kilometerpaal 70.563 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011266 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 49 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Essen ter hoogte van de kilometerpaal 71.569 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011267 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 53 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Essen ter hoogte van de kilometerpaal 72.643 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 54 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Essen ter hoogte van de kilometerpaal 72.963 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011269 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 56 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Essen ter hoogte van de kilometerpaal 73.662 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011271 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 58 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Essen ter hoogte van de kilometerpaal 75.236 type ministerieel besluit prom. 14/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011270 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 55 op de spoorlijn nr. 12 Antwerpen - Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Essen ter hoogte van de kilometerpaal 73.373 type ministerieel besluit prom. 25/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011631 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van een controlearts van de Franse Gemeenschap. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 03/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011632 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van een controlearts van de Franse Gemeenschap. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 27/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019040837 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van de Minister belast met Wetenschapsbeleid bij het von Karman Instituut voor Stromingsdynamica type ministerieel besluit prom. 28/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019040852 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatie commissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 28/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019040851 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/04/2019 numac 2019201435 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 47/2019 van 19 maart 2019 Rolnummer 7020 In zake : het beroep tot vernietiging van de woorden « de bestuurder van de proefbank » in artikel 19, § 2, van de wet van 8 juli 2018 houdende bepalingen inzake de proef Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters J.-P(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/04/2019 numac 2019011428 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 maart 2019 wordt een subsidie van 172 500,00 euro toegekend aan de VZW College van het Executief van de Moslims van België voor het begr(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011588 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2019 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011633 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2014 tot vaststelling van de vorm van het hogeronderwijsdiploma en de inhoud van het bijbehorend diplomasupplement, wat betreft de graad van gegradueerde en de lerarenopleidingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019201642 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Braives type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019201643 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Brunehaut type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019201644 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Gembloux type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019201645 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Rouvroy

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 10/04/2019 numac 2019011475 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 1176-4:2017+AC:2019 Playground equipment and surfacing - Part 4 : Additional specific saf(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 10/04/2019 numac 2019011371 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

erratum

type erratum prom. 28/12/2018 pub. 10/04/2019 numac 2019011508 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs. - Erratum type erratum prom. 14/02/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011590 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie van telewerk. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 10/04/2019 numac 2019201680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2019 numac 2019011651 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 maart 2019 wordt Mevr. Henriette LALAU, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van het Frans taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2019 numac 2019040828 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. -- Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter en van mandaten van leden en ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk beslu Bij hetzelfde besluit, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande op 30 september 20(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2019 numac 2019200992 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019, is mevrouw MOLLET Béatrice benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer CORDIER Michel wie type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2019 numac 2019200991 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019, is mevrouw SIPIDO Aurélie benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer DELVALLE Yves wiens m type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2019 numac 2019201035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019, is de heer DEFAYS Damien benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van de heer

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/04/2019 numac 2019011545 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar het Brussels Planningsbureau . - Attaché voor de HR-cel (m/v/x) - voor het Brussels Planningsbureau. - Directie Transversale diensten. - Afdeling Human Resources (ref. 889618) Er wordt een opensta(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...)

document

type document prom. 24/01/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011578 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussel Preventie & Veiligheid type document prom. -- pub. 10/04/2019 numac 2019201766 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors shift Waaslandhaven voor de Algemene Administratie Douane en Accijnzen (niveau B), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19014 Deze selectie werd afgesloten op(...) Er zijn 12 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 10/04/2019 numac 2019201786 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Adviseurs- generaal managementondersteuning (niveau A4), voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : AFG18250 Deze selectie werd afgesloten op 22/01/2(...) Er zijn geen laureaten. type document prom. -- pub. 10/04/2019 numac 2019201787 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Adviseurs managementondersteuning werknemersstelsel (niveau A3), voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : AFG18251 Deze selectie werd afgesloten op(...) Er zijn geen laureaten. type document prom. -- pub. 10/04/2019 numac 2019201788 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Adviseur managementondersteuning zelfstandigenstelsel (niveau A3) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : AFG18252 Deze selectie werd afgesloten o(...) Er zijn 0 laureaten.
^