Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 maart 2019
gepubliceerd op 03 april 2019

Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2019011526
pub.
03/04/2019
prom.
27/03/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2019. - Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten


De Eerste Minister, Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/03/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998021111 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten, artikel 5, Besluit :

Artikel 1.Wordt benoemd tot plaatsvervangende lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigde van het Verbond van Belgische Ondernemingen: Mevrouw E. SWITTERS.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 27 maart 2019.

Ch. MICHEL

^