Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 februari 2015
gepubliceerd op 07 december 2015

Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bedoeld in het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029606
pub.
07/12/2015
prom.
27/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bedoeld in het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers


De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, Gelet op het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 november 1991 houdende uitvoering van het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de voorstellen ingediend door de universitaire instellingen, Besluit :

Artikel 1.Krachtens het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers, wordt de erkenning van de kwalificatieniveaus.

B. AANGESTELD NAVORSER : BINGEN A., DELPORTE C., DEVLEESCHOUWER P., EL MALLAHI A., GAGLIOLO M., TORREKENS C., BERO J., BONTEMPS S., BRAGARD A., CAUWERTS C., COLICA G., DAMIANI D., LADJEMI M.Z., LOCHY A., MIRANDA MIRANDA L., MUSIN A., PACHIKIAN B., PARMENTIER N., PECQUET C., SIRBU T., SKOPELITOU K., DEWASME L. C. BEVOEGD VERKLAARD NAVORSER : VALSAMIS J.B., BROUILLARD P., EMAM M., NICAISE P., ORBAN DE XIVRY J.J, PAUL L., STERPIN E., ADAM R. toegekend aan de voornoemde personen waarvan de namen en bekwaamheidsbewijzen in de bij dit besluit gevoegde tabel vermeld zijn.

Art. 2.De datum van erkenning van het niveau wordt voor elke persoon naast zijn naam vermeld onder de rubriek "datum van niveau".

Op dezelfde datum wordt de wetenschappelijke anciënniteit, berekend in jaren en maanden, vermeld in de twee voorafgaande kolommen.".

Brussel, 27 februari 2015.

De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT

^