Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 augustus 2015
gepubliceerd op 18 september 2015

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2004 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024206
pub.
18/09/2015
prom.
27/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


27 AUGUSTUS 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004022633 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene type ministerieel besluit prom. 30/06/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004022632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene sluiten houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet bettreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, artikel 20;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/1999 pub. 25/03/1999 numac 1999022167 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen sluiten betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen, artikel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004022633 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene type ministerieel besluit prom. 30/06/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004022632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene sluiten tot vaststelling van de samenstelling van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004022633 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene type ministerieel besluit prom. 30/06/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004022632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene sluiten houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 30 juni 2008 en 28 maart 2013.

Besluit : Enig artikel. In het artikel 1 van het ministerieel besluit van 30 juni 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004022633 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene type ministerieel besluit prom. 30/06/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004022632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene sluiten houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene, worden de woorden « Dr Sleurs Elke, 9000 Gent » vervangen door de worden « Dr Roelens Kristien, 9051 Sint-Denijs- Westrem ».

Brussel, 27 augustus 2015.

Mevr. M. DE BLOCK

^