Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 april 2021
gepubliceerd op 05 mei 2022

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022202258
pub.
05/05/2022
prom.
26/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2021. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021


De Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2020 pub. 01/03/2021 numac 2021030325 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 17/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044552 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 maart 2021;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 12.02 en 74.02 en dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 74.04, programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 om de behoeften voor de prioritaire IT-projecten van de Waalse Overheidsdienst Mobiliteit en Infrastructuur te financieren, Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.628 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 2.569 duizend EUR overgedragen van de programma's 02 en 11 van organisatieafdeling 14 naar programma 01 van organisatieafdeling 14.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01, 02 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: (in duizend EUR)

Basisallocatie

Aanvankelijk krediet en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 14 12.02.01

480

880

+ 870

+ 872

1.350

1.752

OA 14 74.02.01

37

400

+ 758

+ 1.635

795

2.035

OA 14 74.04.01

0

53

-

+ 62

0

115

OA 14 12.02.02

1.865

1.174

- 96

- 110

1.769

1.064

OA 14 73.01.11

12.363

10.378

- 653

- 1.090

11.710

9.288

OA 14 73.10.11

8.500

7.500

-

- 611

8.500

6.889

OA 14 73.13.11

11.157

7.025

- 879

- 758

10.278

6.267


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 26 april 2021.

P. HENRY J.-L. CRUCKE

^