Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 november 2015
gepubliceerd op 24 december 2015

Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2015 - januari 2016

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2015007296
pub.
24/12/2015
prom.
25/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 2015. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2015 - januari 2016


De Minister van Defensie, Gelet op de wet van 30 juli 1938Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende het gebruik der talen bij het leger Duitse vertaling sluiten betreffende het gebruik der talen bij het leger, gewijzigd door de wetten van 30 juli 1955 en 27 december 1961, het koninklijk besluit van 15 oktober 1963, de wetten van 10 juni 1970, 13 november 1974, 13 juli 1976, 22 juli 1980, 24 juli 1981, 28 december 1990, 20 mei 1994, 26 maart 1999, 22 maart 2001, 2 augustus 2002, 27 maart 2003, 16 juli 2005, 28 februari 2007, 26 april 2009 en 6 januari 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004007130 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de examencommissies van de taalexamens bepaald door de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger sluiten betreffende de examencommissies van de taalexamens bepaald door de wet van 30 juli 1938Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende het gebruik der talen bij het leger Duitse vertaling sluiten betreffende het gebruik der talen bij het leger, de artikelen 4, 5, 6 en 7, Besluit :

Artikel 1.De beoogde examens betref-fende de wezenlijke kennis, de werkelijke kennis en de grondige kennis van de tweede landstaal bedoeld in de wet van 30 juli 1938Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende het gebruik der talen bij het leger Duitse vertaling sluiten betreffende het gebruik der talen bij het leger, zullen plaatsvinden vanaf 16 december 2015, voor wat betreft de zittijd van december 2015 - januari 2016.

Art. 2.De personen hernomen op de lijst van de bij dit besluit gevoegde bijlage worden aangeduid om deel uit te maken van de examencommissies voor de in artikel 1 bedoelde taalexamens.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 december 2015.

Brussel, 25 november 2015.

Steven VANDEPUT

Bijlage bij het ministerieel besluit van 25 november 2015 betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2015 - januari 2016 1° Voorzitter (a) Werkelijk: Generaal-majoor van het vliegwezen Karel VAN DER AUWERA (b) Plaatsvervangers: Kolonel militair administrateur Ariane VANDENBERGHE Kolonel stafbrevethouder Christophe CLOSSET 2° Ondervoorzitters Luitenant-kolonel stafbrevethouder Peter DUMAREY Luitenant-kolonel Johan PEETERS Luitenant-kolonel Johan DROSSART Luitenant-kolonel stafbrevethouder Tom LAERMANS Luitenant-kolonel vlieger stafbrevethouder Alex ROOSE Luitenant-kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder Jacques LUYCKX Luitenant-kolonel militair administrateur Didier DE MEYERE Luitenant-kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder Pierre-Jean PIRA Luitenant-kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder Joris VAN BELLE Fregatkapitein militair administrateur Philippe MANDERLIER 3° Militaire leden Majoor stafbrevethouder Christ MASEURE Korvetkapitein stafbrevethouder Frederick VAN de KERCKHOVE Majoor vlieger Frédéric DETAILLE Majoor Ronald SMOUT Kapitein-commandant van het vliegwezen Caroline DEPREZ Kapitein-commandant van het vliegwezen Nathalie MARCUS Kapitein-commandant van het vliegwezen Kristoffel CHEYNS Kapitein-commandant Erik PELEMAN Kapitein-commandant Pascal LENOIR Kapitein van het vliegwezen Michel LEDUC Kapitein Véronique WAELKENS Luitenant Nathalie DUVIGNEAUD 4° Burgerleden (a) Voor de examens over de Franse taal: De heer André BOTTE Chemin des villas 10 5170 LUSTIN De heer Hugo MARQUANT Naamse vest 174 3000 LEUVEN Mevrouw Christine PIEN Dienst voor opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen Kwartier Meerdaalbos Naamsesteenweg 100 3053 OUD-HEVERLEE Mevrouw Véronique OLIVIER Koninklijke School voor Onderofficieren Luikersteenweg 371 3800 SINT-TRUIDEN Mevrouw Chantal MALOTAUX Algemene directie juridische steun en bemiddeling Kwartier Koningin Elisabeth Everestraat 1 1140 BRUSSEL De heer Benoit OPHOFF Koninklijke School voor Onderofficieren Luikersteenweg 371 3800 SINT-TRUIDEN (b) Voor de examens over de Nederlandse taal: Mevrouw Judy TRUYENS Algemene directie juridische steun en bemiddeling Kwartier Koningin Elisabeth Everestraat 1 1140 BRUSSEL De heer Johnny LASSAUT Rue du Centre, 29 5560 HULSONNIAUX Mevrouw Ingeborg TRIFFAUX Koninklijke School voor Onderofficieren Luikersteenweg 371 3800 SINT-TRUIDEN De heer Johan LINSKENS Koninklijke Militaire School Renaissancelaan, 30 1040 BRUSSEL Mevrouw Ingrid VERDEGEM Koninklijke Militaire School Renaissancelaan, 30 1040 BRUSSEL Mevrouw Catherine MINNOYE Koninklijke School voor Onderofficieren Luikersteenweg 371 3800 SINT-TRUIDEN 5° Examinatoren Mevrouw Nathalie CALLENS Taalcentrum Koninklijke Militaire School Mevrouw Mieke VANDERSTEENE Taalcentrum Koninklijke Militaire School De heer Edwin COOLENS Taalcentrum Koninklijke Militaire School De heer Johan DE SMET Taalcentrum Koninklijke Militaire School De heer Jean HARGOT Taalcentrum Koninklijke Militaire School De heer Thierry STAINIER Taalcentrum Koninklijke Militaire School De heer Christian STEEN Taalcentrum Koninklijke Militaire School 6° Aanvullende leden geneesheren Geneesheer Kolonel Erwin DHONDT Geneesheer Kolonel stafbrevethouder Philippe HINNEKENS 7° Aanvullende leden katholieke aalmoezeniers (a) Voor de examens over de Franse taal: Aalmoezenier eerste klasse Michel QUERTEMONT (b) Voor de examens over de Nederlandse taal: Aalmoezenier eerste klasse Hendrik HESIUS 8° Aanvullende leden protestante aalmoezeniers (a) Voor de examens over de Franse taal: Aalmoezenier eerste klasse Jean CORNEZ (b) Voor de examens over de Nederlandse taal: Opperaalmoezenier Donald CASTELEIN 10° Aanvullende leden morele consulenten (a) Voor de examens over de Franse taal: Morele Consulent eerste klasse Guy GUSTIN (b) Voor de examens over de Nederlandse taal: Morele Consulent hoofd van dienst Annie VAN PAEMEL Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 25 november 2015 betreffende de samenstelling van de examen-commissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2015 -januari 2016. Brussel, 25 november 2015.

Steven VANDEPUT

^