Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 juli 2007
gepubliceerd op 17 oktober 2007

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007203124
pub.
17/10/2007
prom.
25/07/2007
ELI
eli/besluit/2007/07/25/2007203124/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JULI 2007. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007


De Minister van Begroting, Financiën, en Uitrusting, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 21 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.19, programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 12 april 2001, 13 september 2001, 13 december 2001, 13 februari 2002, 6 en 20 juni 2002, 4, 14 en 18 juli 2002, 29 april 2003, 9 september 2003, 2 en 16 oktober 2003, 29 april 2004, 9 december 2004, 20 juli 2005, 20 en 27 oktober 2005, 18 mei 2006, 30 november 2006, 26 april 2007, 24 mei 2007 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van "Phasing Out" van Doelstelling 1 - Henegouwen, van Doelstelling 2 Maas-Vesder, van Landelijke Doelstelling 2 en van Phasing Out van Doelstelling 5b, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Basisallocatie 63.19.06;

Phasing-Out Doelstelling 1 - Henegouwen;

Hoofdlijn 4 : Versterking van de aantrekkingskracht door de verbetering en de bevordering van het imago;

Maatregel 4.1 : Valorisatie van het toeristische en het culturele potentieel;

Projecten : Titel : "Mont de Piété - Mons Expérience";

Operator : Stad Bergen;

Vastleggingskredieten : 19.754,90 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 224.826,77 EUR;

Codificatie van het project : E P1B 1 40100 0145 C;

Titel : Inrichting van de Grote Markt van Bergen;

Operator : Stad Bergen;

Vastleggingskredieten : 31.204,37 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 124.042,24 EUR;

Codificatie van het project : E P1B 1 40100 0111 C;

Titel : Restauratiewerken in het Belfort van Bergen;

Operator : Stad Bergen;

Ordonnanceringskredieten : 1.008.606,96 EUR;

Codificatie van het project : E P1B 1 40100 0117 C;

Titel : Restauratie en toeristische inrichting van het Belfort van de Stad Thuin;

Operator : Stad Thuin;

Vastleggingskredieten : 21.740,18 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 45.281,08 EUR;

Codificatie van het project : E P1B 1 40100 0119 C;

Titel : Toeristische, culturele en patrimoniale herwaardering van het "Hôpital Notre-Dame à la Rose" te Lessen;

Operators : Stad Lessen en IDETA;

Vastleggingskredieten : 419.000,00 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 250.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E P1B 1 40100 0004 C;

Titel : "Grand Hornu"-site : historische en archeologische verwerking van gevels;

Operator : Provincie Henegouwen;

Vastleggingskredieten : 241.107,67 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 220.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E P1A 1 40100 0148 C;

Titel : Uitrusting en finalisering van het project van integratie van het "Musée des Arts contemporains" (Museum van Hedendaagse Kunst) in de site "le Grand Hornu" (MAC'S);

Operator : Ministerie van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel;

Ordonnanceringskredieten : 152.186,56 EUR;

Codificatie van het project : E P1A 1 40100 0157 C;

Doelstelling 2 - Maas-Vesder;

Hoofdlijn 4 : Versterking van de internationale functie;

Maatregel 4.3 Toeristische, patrimoniale en culturele herwaardering;

Projecten : Titel : Voortzetting en einde van de werken voor de buitenrenovatie van het "Palais des Congrès" van Luik;

Operator : I.G.I.L.;

Ordonnanceringskredieten : 94.952,55 EUR;

Codificatie van het project : E 2UR 1 40300 0041 C;

Titel : Finalisering van de restauratie en inrichting van het "Château de Val Saint-Lambert " te Seraing;

Operator : Stad Seraing;

Ordonnanceringskredieten : 73.811,02 EUR;

Codificatie van het project : E 2UR 1 40300 0043 C;

Titel : Finalisering (inrichtingen en uitrustingen) van de "Grand Curtius";

Operator : Stad Luik;

Vastleggingskredieten : 1.156.287,02 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 619.580,58 EUR;

Codificatie van het project : E 2UR 1 40300 0051 C;

Landelijke Doelstelling 2;

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.1 Toeristische, culturele en erfgoedheropwaardering;

Projecten : Titel : Herkwalificatie en wederinrichting van het Kasteel van Lavaux-Sainte-Anne;

Operator : "Les Amis du Château" V.Z.W.;

Vastleggingskredieten : 100.000,00 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 150.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0058 C;

Titel : "Oprichting van het "Maison du Patrimoine médiéval mosan" door herstel van het "Maison espagnole de Bouvignes - Restauratie";

Operator : A.C. Dinant;

Vastleggingskredieten : 125.947,05 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 100.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0030 C;

Phasing Out van Doelstelling 5b;

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.1 Toeristische, culturele en erfgoedheropwaardering;

Titel : Voltooiing van de renovatiewerken aan de "Ferme du Monceau" te Juseret;

Operator : "La Boîte à Couleurs" VZW;

Vastleggingskredieten : 23.837,00 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 12.411,00 EUR;

Codificatie van het project : E 2RP 1 20100 0014 C, Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 2.139 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 3.076 duizend EUR overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 30 naar programma 06 van organisatieafdeling 15.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 03 van organisatieafdeling 30 en van programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 wordt gewijzigd als volgt : (duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 25 juli 2007.

M. DAERDEN

^