Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 juli 2007

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202504 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van de "Conseil supérieur wallon de la Chasse" type ministerieel besluit prom. 25/07/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007203126 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 25/07/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007203123 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 25/07/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007203124 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 25/07/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007203125 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 15, 51 en 52 en programma 02 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007
^