Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 juli 2007
gepubliceerd op 10 augustus 2007

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van de "Conseil supérieur wallon de la Chasse"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007202504
pub.
10/08/2007
prom.
25/07/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JULI 2007. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van de "Conseil supérieur wallon de la Chasse" (Waalse Hoge Jachtraad)


De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op de jachtwet van 28 februari 1882, inzonderheid op artikel 1, § 2;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 maart 1995 houdende vaststelling van de werking en de raadplegingsbepalingen van de "Conseil supérieur wallon de la Chasse";

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil supérieur wallon de la Chasse", Besluit :

Artikel 1.De heer Benoît Petit, rue Théodore Baron, 38, B-5000 Namur, wordt benoemd tot voorzitter van de "Conseil supérieur wallon de la Chasse".

Art. 2.De heer Michel Servais, rue Delsamme 83, B-7110 Strépy-Bracquegnies, wordt benoemd tot ondervoorzitter van de "Conseil supérieur wallon de la Chasse".

Art. 3.De mandaten worden toegekend voor een periode van vijf jaar die ingaat op de datum waarop het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil supérieur wallon de la Chasse" in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 25 juli 2007.

B. LUTGEN

^