Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 februari 2019
gepubliceerd op 04 maart 2019

Ministerieel besluit tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019040405
pub.
04/03/2019
prom.
25/02/2019
ELI
eli/besluit/2019/02/25/2019040405/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen


De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk sluiten tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk, met name op artikel 8, § 2, tweede lid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de software die voorzien werd voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 26 mei 2019 operationeel moet zijn op ten laatste 29 maart 2019 en eveneens ter beschikking gesteld moet worden van de deskundigen die aangewezen worden door de federale Wetgevende Kamers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen om de controle van de elektronische stemsystemen uit te voeren, overeenkomstig artikel 25 van voornoemde wet van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk sluiten, Besluit :

Artikel 1.Bij gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, is de volgorde waarin de stemmen uitgebracht moeten worden, volgens het geval: - het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement; - het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Waals Parlement; - Het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement; de kiezer die voor de verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement geen stem heeft uitgebracht voor een kandidatenlijst die deel uitmaakt van de Franse taalgroep, kan bovendien een stem uitbrengen voor een lijst die voorgesteld wordt voor de rechtstreekse verkiezing van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement; - het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Waals Parlement, het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 21 maart 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014000189 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem of een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen sluiten tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen, wordt opgeheven.

Brussel, 25 februari 2019.

P. DE CREM

^