Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 april 2013
gepubliceerd op 29 mei 2013

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/1665/124-15 van 13 november 2006 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 15 op de spoorlijn nr. 124, baanvak Eigenbrakel-Luttre, gelegen te Nijvel, ter hoogte van de kilometerpaal 29.375

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014164
pub.
29/05/2013
prom.
25/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


25 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/1665/124-15 van 13 november 2006 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 15 op de spoorlijn nr. 124, baanvak Eigenbrakel-Luttre, gelegen te Nijvel, ter hoogte van de kilometerpaal 29.375


De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende N.M.B.S. Holding en haar verbonden vennootschappen, artikel 17, vervangen bij de wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/1665/124-15 van 13 november 2006;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheidsinrichtingen vaststelt van de overweg nr. 15 op de spoorlijn nr. 124, baanvak Eigenbrakel-Luttre, gelegen te Nijvel, ter hoogte van de kilometerpaal 29.375;

Overwegende dat de overweg nr. 15 op de spoorlijn nr. 124, baanvak Eigenbrakel-Luttre, gelegen te Nijvel, ter hoogte van de kilometerpaal 29.375 op het terrein is afgeschaft, Besluit : Enig artikel. Het ministerieel besluit nr. A/1665/124-15 van 13 november 2006 wordt opgeheven.

Brussel, 25 april 2013.

M. WATHELET

^