Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 april 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013003065 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van de artikelen 104, 3°, d, en 14533, § 1, 1e lid, 1°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 25/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013003064 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van de artikelen 104, 3°, d en 14533, § 1, 1e lid, 1°, d, van het Wetboek van de inkomsten-belastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 25/04/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011222 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende statistische enquêtes inzake de melk en de zuivelproducten type koninklijk besluit prom. 25/04/2013 pub. 16/05/2013 numac 2013011228 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende erkenning van de STSI Belgium als vervoerder van nucleaire stoffen type koninklijk besluit prom. 25/04/2013 pub. 16/05/2013 numac 2013011231 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 25/04/2013 pub. 16/05/2013 numac 2013011230 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 25/04/2013 pub. 04/06/2013 numac 2013011232 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, 3, 28, 100, 104, 151, 200 en 207 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011249 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de kennisgeving van elektronische-communicatiediensten en -netwerken, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de kennisgeving van elektronische-communicatiediensten en -netwerken type koninklijk besluit prom. 25/04/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013022219 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 25/04/2013 pub. 10/05/2013 numac 2013022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het aanwezigheidsquorum voor de Accrediteringsstuurgroep en de paritaire comités betreft type koninklijk besluit prom. 25/04/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013024172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2013 aan de EPPO type koninklijk besluit prom. 25/04/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013024174 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2013 aan het International Energy Agency - Bioenergy type koninklijk besluit prom. 25/04/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013024173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2013 aan de « Europese Commissie voor de bestrijding van mond- en klauwzeer » van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013000319 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « SEVESO Unitank G&V Tankstorage Belgium NV » van de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 maart 2013 betreffende de aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de installaties voor het vervoer en de distributie van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013014157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 82 Aalst-Burst, gelegen te Erpe-Mere, ter hoogte van de kilometerpaal 6.780 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013014159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 101 op de spoorlijn nr. 82 Aalst-Burst, gelegen te Erpe-Mere, ter hoogte van de kilometerpaal 8.243 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013014158 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 10 op de spoorlijn nr. 82 Aalst-Burst, gelegen te Erpe-Mere, ter hoogte van de kilometerpaal 7.624 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013014160 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 111 op de spoorlijn nr. 82 Aalst-Burst, gelegen te Erpe-Mere, ter hoogte van de kilometerpaal 8.674 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013014161 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 12 op de spoorlijn nr. 82 Aalst-Burst, gelegen te Erpe-Mere, ter hoogte van de kilometerpaal 9.092 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013014164 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/1665/124-15 van 13 november 2006 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 15 op de spoorlijn nr. 124, baanvak Eigenbrakel-Luttre, gelegen te Nijvel, ter hoogte van de kilometerpaal 29.375 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 14 op de spoorlijn nr. 82 Aalst-Burst, gelegen te Erpe-Mere, ter hoogte van de kilometerpaal 10.058 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013014163 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/01669/43 BC/IID van 29 januari 1996 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 27 op de spoorlijn nr. 43, baanvak Angleur-Marloie, gelegen te Hamoir, ter hoogte van de kilometerpaal 25.766 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013014167 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/94128/154BH/II H van 29 juli 1994 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 122bis op de spoorlijn nr. 154, baanvak « Bifurcation de Neffe »-Heer-Agimont , gelegen te Hastière, ter hoogte van de kilometerpaal 104.590 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/99147/154 van 28 april 2000 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 121bis op de spoorlijn nr. 154, baanvak « Bifurcation de Neffe »-Heer-Agimont , gelegen te Hastière, ter hoogte van de kilometerpaal 102.970 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013014168 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/00689/36bis BH/II A van 24 december 1980 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 36A, baanvak Fexhe-le-Haut-Clocher-Kinkempois, gelegen te Grâce-Hollogne, ter hoogte van de kilometerpaal 92.245 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013014166 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 98142/154 van 16 februari 1999 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overwegen nrs. 117, 118, 119, 120, 120bis, 122, 123, 124 en 125 op de spoorlijn nr. 154, baanvak « Bifurcation de Neffe »-Heer-Agimont type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013027153 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 05 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 26/08/2013 numac 2013027152 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013203109 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 november 2009 tot aanwijzing van de leden van het adviescomité van het centrum voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften type ministerieel besluit prom. 25/04/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013204242 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 04, 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013029314 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs voor het schooljaar 2013-2014 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013029318 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring voor het gewoon basisonderwijs van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op mesoniveau, voor het schooljaar 2013-2014 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013029324 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitters van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013029330 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vernieuwing, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, van de 18 erkenningen van Centra voor de validering van vaardigheden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013031299 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen dat ter vervanging van een ontslagnemend lid door het Parlement voorgedragen is type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013031319 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 18 april 2002 betreffende het storten van afvalstoffen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031340 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor de Directie Facilities van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (ACTIRIS) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031337 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor de Directie Werkgevers van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (ACTIRIS)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031385 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/250 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor selectie van de mandaatbetrekking van rang 16 van administrateur-generaal van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031384 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/249 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor selectie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur voor het directiebestuur van bijstand aan gehandicapten van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031339 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor de Directie Werkzoekenden van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor arbeidsbemiddeling (ACTIRIS) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031338 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor de Directie Onafhankelijke Diensten van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (ACTIRIS) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031341 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor de Directie HRM en Financiën van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (ACTIRIS) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031342 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur B-diensthoofd voor de Directie Partnership en Tewerkstellingsprogramma's van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (ACTIRIS)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031383 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/245 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor selectie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur voor het directiebestuur van human resources van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031389 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/248 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor selectie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur voor het directiebestuur van sociale zaken en gezondheid van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031386 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/244 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor selectie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur voor het directiebestuur van culturele zaken, sport en toerisme van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031387 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/246 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor selectie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur voor het directiebestuur van onderwijs en beroepsopleiding van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031388 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/247 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor selectie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur voor het directiebestuur van budgettaire, financiële en vermogensrechtelijke zaken van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013031563 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van het mandaat van adjunct-directeur-generaal van het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013202694 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 mei 2011 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013202695 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van sommige leden van het technisch comité van de toeristische bezienswaardigheden type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013202693 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende het statuut van de ambtenaren van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" en van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden en houdende overgangsbepalingen wat betreft de voorwaarden waaronder toegang verleend wordt tot de staffuncties in de adviesverlenende beroepen type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013203973 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2012 tot aanwijzing van bestuurders ter vertegenwoordiging van het Gewest binnen de loketten voor sociaal krediet type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013203972 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2012 waarbij een einde aan mandaten wordt gemaakt en waarbij bestuurders ter vertegenwoordiging van het Gewest binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen worden aangewezen type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013203974 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2012 tot aanwijzing van een tweede bestuurder ter vertegenwoordiging van het Gewest binnen vier openbare huisvestingsmaatschappijen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013002019 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 627. - Vakantiegeld 2013

document

type document prom. 25/04/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013203107 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 17 april 2008 houdende oprichting van de Commissie voor de aanwijzing van de inrichtingshoofden in het secundair gemeenschapsonderwijs type document prom. 25/04/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013203110 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van het Comité voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften type document prom. 25/04/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013202682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek
^