Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 september 2004
gepubliceerd op 30 september 2004

Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2004021129
pub.
30/09/2004
prom.
24/09/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 2004. - Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten


De Eerste Minister, Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 5, Besluit :

Artikel 1.Zijn benoemd tot leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten als afgevaardigden : 1° van de federale Regering : Mevr.M.-Th. Roland, eredirecteur-generaal bij de FOD Economie, K.M.O.'s, Middenstand en Energie; de heer B. De Smedt-Jans, adviseur-generaal bij FOD Mobiliteit en Vervoer;

Mevr. K. Geernaert, directeur bij de FOD Personeel en Organisatie Mevr. I. Golenvaux, senior legal advisor bij De Post;

Luitenant-kolonel MAB K. Luyckx, Ministerie van Landsverdediging; de heer J.P. Rikir, divisiecommissaris bij de Federale Politie, FOD Binnenlandse Zaken;

Mevr. F. Taquet, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Landsverdediging; de heer D. Van Geystelen, adviseur-generaal bij de Regie der Gebouwen; 2° van overheidsbedrijven : Mevr.M. De Backer, purchasing manager bij de Brussels International Airport Company; de heer J. Romainville, juridisch adviseur bij de N.M.B.S.; 3° van de Vlaamse Regering : de heer D.Cornelis, adjunct van de directeur bij het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Mevr. I. Festraets, jurist, adjunct van de directeur aan de Administratie Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw;

Mevr. I. Janssens, adjunct van de directeur bij het Departement Algemene Zaken en Financiën;

Mevr. D. Lambotte, adjunct van de directeur bij het Departement Leefmilieu en Infrastructuur; de heer R. Lombaert, directeur bij het Departement Leefmilieu en Infrastructuur; de heer H. Sainte, directeur bij het Departement Algemene Zaken en Financiën; de heer K. Verdonck, directeur bij het Departement Afdeling Overheidsopdrachten; 4° van de Regering van de Franse Gemeenschap : de heer O.Bomtems, leidend ambtenaar bij de « Service d'appui aux cabinets ministériels » van het Ministerie van de Franse Gemeenschap; de heer S. Caty, directeur bij de « Direction de l'Organisation du Secrétariat général » van het Ministerie van de Franse Gemeenschap;

Mevr. N. Collard, medewerker bij de « Service général de l'Enseignement universitaire et de la Recherche scientifique » van het Ministerie van de Franse Gemeenschap; 5° van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Mevr.B. Darquennes, adjunct-adviseur-Hoofd van Dienst bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de heer R. De Pessemier, directeur bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Mevr. C. Dirix-Donders, hoofdinspecteur bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel; de heer M. Van Der Stichele, directeur-generaal bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 6° van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : Mevr.M. Marquet, adjunct-adviseur-jurist bij het "Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft"; 7° van het Rekenhof : de heer J.-M. Cornet, eerste auditeur; 8° van de Belgisch Instituut voor Normalisatie : de heer P.Dinant, adviseur-generaal; 9° van het Verbond van Belgische Ondernemingen : de heer S.Emmerechts, senior advisor bij het Departement Europese Zaken van Electrabel; de heer M.-A. Flamme, emeritus gewoon hoogleraar bij de "Université libre de Bruxelles"; de heer Ph. Matheï, directeur-generaal van de Vereniging van Belgische Aannemers van Burgerlijke Bouwkunde;

Mevr. S. Pourvoyeur, adjunct-directeur bij de Confederatie Bouw; de heer B. van Lierde, hoofdadviseur bij de Groepering van de Gekonfedereerde Federaties van de Voltooiing; de heer F. Walschot, directeur bij Agoria; 10° van UNIZO : Mevr.H. Masschelein, secretaris-generaal bij de Bouwunie;

Mevr. N. Schepens, juridisch adviseur bij de Bouwunie; 11° van de « Union des Classes moyennes » : de heer P.Ernotte, adviseur; de heer F. Mignolet, adviseur-jurist; 12° van het Algemeen Christelijk Vakverbond : Mevr.A. Demoor, medewerker bij de Studiedienst van de Algemeen Christelijk Vakverbond; de heer J. Jackers, voorzitter van de Christelijke Centrale Bouw en Industrie; 13° van het Algemeen Belgisch Vakverbond : de heer J.Noël, doctor in de rechten en Meester in Public Management; de heer D. Van Daele, federaal secretaris; 14° van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België : de heer Haaze;15° van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten : Mevr.S. Bollen, adviseur bij de « Union des Villes et Communes de Wallonie ».

Art. 2.Zijn benoemd tot plaatsvervangende leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten als afgevaardigden : 1° van de federale Regering : Mevr.C. Baleux, adviseur-generaal bij de FOD Mobiliteit en Vervoer; de heer C. Bossut, expert-jurist bij de FOD Mobiliteit en Vervoer; de heer U. Bruggeman, directeur bij de FOD Personeel en Organisatie;

Mevr. N. Boriau, adjunct-adviseur bij de Federale Politie, FOD Binnenlandse Zaken; de heer G. Lebebvre, adviseur-generaal bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Mevr. N. Orban, inspecteur bij een fiscaal bestuur bij de FOD Financiën;

Mevr. G. Poriau, adviseur-generaal bij het Ministerie van Landsverdediging; de heer M. Raekelboom, adviseur-generaal bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg;

Mevr. A. Segers, adviseur bij de FOD Personeel en Organisatie;

Mevr. S. Sokolowski, adviseur bij de Programatarische Federale Overheidsdienst Duurzame ontwikkeling; de heer P. Van Den Bossche, adjunct-adviseur bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; de heer P. Vernimmen, directeur bij de FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid; 2° van overheidsbedrijven : Mevr.I. Van Trier, juridische adviseur bij de N.M.B.S.; 3° van de Vlaamse Regering : de heer M.Botte, adjunct van de directeur bij de Administratie Waterwegen en Zeewezen;

Mevr. P. Crama; de heer J. Halsberghe, adjunct van de directeur bij de Administratie Binnenlandse Aangelegenheden; de heer Ph. Herbosch;

Mevr. A. Pauwels; de heer Y. Rubens, afdelingshoofd bij het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Mevr. V. Toen, adjunct van de directeur bij het Departement Algemene Zaken en Financiën; de heer B. Van Laecke; de heer B. Zoete; 4° van de Regering van de Franse Gemeenschap : Mevr.J. Bolette, medewerker bij de « Service juridique du Secrétariat général » van het Ministerie van de Franse Gemeenschap; de heer J.-M. Cassiers, directeur bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap;

Mevr. M. Cuvelier, medewerker bij de « Service juridique du Secrétariat général » van het Ministerie van de Franse Gemeenschap;

Mevr. M. Lessenne, attaché bij de « Service juridique du Secrétariat général » van het Ministerie van de Franse Gemeenschap; de heer M. Rothschild, jurist bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap; de heer F. Thirion, medewerker bij de « Direction générale de l'Infrastructure » van het Ministerie van de Franse Gemeenschap; 5° van de Regering van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest : Mevr.M. Bilmans, adjunct-adviseur bij de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de heer Y. Cabuy, adjunct-adviseur bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de heer J. De Witte, directeur-generaal bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij; de heer C. Duseuwoir, adviseur bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de heer Ph. Emond;

Mevr. E. Jansegers; de heer P. Lardot, gewestelijk inspecteur bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Mevr. A. T' Kindt, bestuurssecretaris bij de Haven van Brussel; 6° van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : Mevr.S. Devresse, hoofdarchitect bij het « Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft »;

De heer J. Mockels, burgerlijk hoofdingenieur bij het « Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft »; 7° van het Rekenhof : de heer S.Michiels, eerste auditeur; 8° van de Inspectie van Financiën : de heer K.Debruyne, inspecteur-generaal van Financiën; de heer G. Druart, inspecteur-generaal van Financiën; 9° van de Belgisch Instituut voor Normalisatie : Mevr.M. Vergauwem, adjunct-adviseur; 10° van het Verbond van Belgische Ondernemingen : de heer A.Bondroit, directeur-generaal van de « Confédération Construction wallonne »;

Mevr. A. De Bie, secretaris-generaal van de ORI; de heer Ph. Flamme, consultant en docent aan de « Université libre de Bruxelles »; de heer G. Herbots, juridisch adviseur bij FEDELEC; de heer Ph. Lambrecht, secretaris-generaal van het VBO;

Mevr. F. Nyssens, juridisch adviseur bij de Kamer van het Bouwbedrijf van Brussel; de heer A. Pelegrin, directeur-generaal van de Federatie van Algeme Bouwaannemmers;

Mevr. N. Ragheno, adviseur bij de Belgische Vereniging van Banken; de heer J. Rogge, algemeen adviseur bij Assuralia; de heer Steenlant, juridisch adviseur bij het Verbond van Belgische Ondernemingen;

Mevr. V. Vandenabeele, legal counsel bij Belgacom; de heer J. Van Meenen, adviseur aan de Vlaamse Confederatie Bouw; 11° van de UNIZO : de heer J.Leyssens, nationaal voorzitter van de NAV; de heer P. Tuypens, secretaris-generaal van de NAV; 12° van de « Union des Classes moyennes » : Mevr.B. Delbrouck; de heer A. Deplae; 13° van het Algemeen Christelijk Vakverbond : de heer E.Delecluyse, voorzitter van het ACV-Voeding en Diensten; de heer M. De Wilde, algemeen secretaris van het ACV-Metaal;

Mevr. V. Lemmens, auditdienst van het ACV; de heer M. Vandermosten, nationaal secretaris van de "CNE-GNC"; 14° van het Algemeen Belgisch Vakverbond : de heer A.Clauwaert, algemeen secretaris van de Algemene Centrale; de heer H. Jorissen, voorzitter van de Centrale der Metaalindustrie; de heer C. Polenus, ondervoorzitter van de BBTK; de heer K. Stessens, algemeen secretaris van de ACOD; 15° van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België : Mevr.I. Dekelper, verantwoordelijk van de externe communicatie; 16° van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten : Mevr.K. Colpaert-Arickx, stafmedewerker aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten; de heer V. Ramelot, adviseur bij de Vereniging van de Stad en van de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelik Gewest.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2004.

Brussel, 24 september 2004.

G. VERHOFSTADT

^