Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 november 2014
gepubliceerd op 02 december 2014

Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 17 september 2014 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014207234
pub.
02/12/2014
prom.
24/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 17 september 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014205948 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie sluiten betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie


Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 25;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022885 bron ministerie van economische zaken, van binnenlandse zaken, van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, van tewerkstelling en arbeid, van middenstand en landbouw en van financien Koninklijk besluit inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 september 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014205948 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie sluiten betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 oktober 2014;

Overwegende dat de heer Patrick Van Bourgognie tijdelijk verhinderd is om revisorale opdrachten uit te voeren om reden van onverenigbaarheden zoals bedoeld in artikel 13, § 2 van de wet van 22 juli 1953Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting van een Instituut van de bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten.

Besluiten :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 september 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014205948 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie sluiten betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie worden de woorden « De heer Patrick Van Bourgognie » vervangen door de woorden « De heer Joris Mertens ».

Art. 2.De aanduiding van een nieuwe revisor heeft geen enkele invloed op het bedrag van de maximale jaarvergoeding voor de opdracht, dat in geen enkel geval het bedrag bedoeld in artikel 2 van het voornoemde ministerieel besluit van 17 september 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014205948 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie sluiten mag overschrijden.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2014.

Brussel, 24 november 2014.

De Minister van Werk, K. PEETERS De Minister van Begroting, H. JAMAR

^