Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 04 december 2014

Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 14 november 2014, werd de N.V. ASBESTOS REMOVAL erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van 10 jaar die loopt vanaf de da(...) De erkenning draagt het nummer AGR/DD/001269600 Bij ministerieel besluit van 14 november 20(...)

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031986
pub.
04/12/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 14 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 09/12/2014 numac 2014029752 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het geheel van de domeinen van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde secundair kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014022528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en van de leden van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten, werd de N.V. ASBESTOS REMOVAL (ondernemingsnummer 0427211061) erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van 10 jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening van het besluit.

De erkenning draagt het nummer AGR/DD/001269600

Bij ministerieel besluit van 14 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 09/12/2014 numac 2014029752 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het geheel van de domeinen van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde secundair kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014022528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en van de leden van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten, werd de N.V. CAMPINE RECYCLING (ondernemingsnummer 0474955451) erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening van het besluit.

De erkenning draagt het nummer AGR/DD/001181645

Bij ministerieel besluit van 24 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/11/2014 pub. 02/12/2014 numac 2014207234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 17 september 2014 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type ministerieel besluit prom. 24/11/2014 pub. 15/12/2014 numac 2014036903 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 2 van het ministerieel besluit van 24 februari 2014 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van het aantal VTE per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2014 type ministerieel besluit prom. 24/11/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014022529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten, werd de N.V. JACOBS (ondernemingsnummer 0439369418) erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van 10 jaar die loopt vanaf de vervaldatum van de erkenning die werd toegekend door "het besluit van 17 december 1999", dit is 17 december 2014.

De erkenning draagt het nummer AGR/DD/001279497

Bij ministerieel besluit van 14 november 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 09/12/2014 numac 2014029752 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het geheel van de domeinen van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde secundair kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014022528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en van de leden van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten, werd de N.V. VICTOR PEETERS OPENBARE EN INDUSTRIELE WERKEN (ondernemingsnummer 0406990917) erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening van het besluit.

De erkenning draagt het nummer AGR/DD/001265347

^