Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 november 2014
gepubliceerd op 15 december 2014

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 2 van het ministerieel besluit van 24 februari 2014 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van het aantal VTE per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2014

bron
vlaamse overheid
numac
2014036903
pub.
15/12/2014
prom.
24/11/2014
ELI
eli/besluit/2014/11/24/2014036903/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


24 NOVEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 2 van het ministerieel besluit van 24 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van het aantal vte per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2014 sluiten tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van het aantal VTE per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2014


De Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 60 en 61;

Gelet op bijlage I, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, artikel 25, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van het aantal vte per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2014 sluiten tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van het aantal vte per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2014, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 juni 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 oktober 2014, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 24 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van het aantal vte per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2014 sluiten tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van het aantal vte per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2014 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de eerste zin wordt het getal "140,04" vervangen door het getal "135,54";2° in de tabel wordt het getal "74,04" vervangen door het getal "70,04";3° in de tabel wordt het getal "8,5" vervangen door het getal "8";4° in de tabel wordt het getal "140,04" vervangen door het getal "135,54".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde ministerieel besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de eerste zin wordt het getal "95,14" vervangen door het getal "94,14";2° in de tabel wordt de volgende rij opgeheven :

097

Zelzate

0

1


3° in de tabel wordt het getal "95,14" vervangen door het getal "94,14".

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Brussel, 24 november 2014.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^