Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 februari 2014
gepubliceerd op 25 maart 2014

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/484/78 van 11 april 2002 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 17 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Doornik - Saint-Ghislain, gelegen te Bernissart, ter hoogte van de kilometerpaal 61.018

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2014014145
pub.
25/03/2014
prom.
24/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


24 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/484/78 van 11 april 2002 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 17 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Doornik - Saint-Ghislain, gelegen te Bernissart, ter hoogte van de kilometerpaal 61.018


De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17, vervangen bij de wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/484/78 van 11 april 2002;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheidsinrichtingen vaststelt van, onder andere, de overweg nr. 17 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Doornik - Saint-Ghislain, gelegen te Bernissart, ter hoogte van de kilometerpaal 61.018;

Overwegende dat de overweg is afgeschaft, Besluit : Enig artikel. Het ministerieel besluit nr. A/484/78 van 11 april 2002 wordt opgeheven voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 17.

Brussel, 24 februari 2014.

M. WATHELET

^