Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 september 2008
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Ministerieel besluit tot bepaling van het formulier waarbij een vastgoedbeheerder een subsidie aanvraagt met het oog op het opzetten, het ontwikkelen en het uitvoeren van samenwerkingsverbanden

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008203522
pub.
03/10/2008
prom.
23/09/2008
ELI
eli/besluit/2008/09/23/2008203522/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


23 SEPTEMBER 2008. - Ministerieel besluit tot bepaling van het formulier waarbij een vastgoedbeheerder een subsidie aanvraagt met het oog op het opzetten, het ontwikkelen en het uitvoeren van samenwerkingsverbanden


De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 juni 2008 betreffende de toekenning van een subsidie aan de vastgoedbeheerders met het oog op het opzetten, het ontwikkelen en het uitvoeren van samenwerkingsverbanden, inzonderheid op artikel 3, § 2, Besluit : Enig artikel. Het formulier voor de aanvraag van de subsidie bedoeld in artikel 3, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 19 juni 2008 betreffende de toekenning van een subsidie aan de vastgoedbeheerders met het oog op het opzetten, het ontwikkelen en het uitvoeren van samenwerkingsverbanden, wordt vastgesteld overeenkomstig het model in bijlage.

Namen, 23 september 2008.

A. ANTOINE

Formulier voor de subsidieaanvraag voor de bijstand bij het opzetten van dossiers voor publiek-private samenwerkingsverbanden (artikel 78bis van de Waalse Huisvestingscode (besluit Waalse Regering 19 juni 2008 tot toekenning subsidie aan de vastgoedontwikkelaars met het oog op het aanzetten tot het samenstellen, het ontwikkelen en uitvoeren van samenwerkingsverrichtingen) Belgisch Staatsblad van 14 juli 2008.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 23 september 2008 tot bepaling van het formulier waarbij een vastgoedbeheerder een subsidie aanvraagt met het oog op het opzetten, het ontwikkelen en het uitvoeren van samenwerkingsverbanden.

De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

^