Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 juni 2016
gepubliceerd op 01 juli 2016

Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 juni 2016-2026.

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2016003194
pub.
01/07/2016
prom.
23/06/2016
ELI
eli/besluit/2016/06/23/2016003194/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUNI 2016. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 juni 2016-2026.


De Minister van Financiën Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003297 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000000617 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de intercommunale coöperatieve vennootschap « Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », afgekort als « Integan », toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend sluiten betreffende de uitgifte van de Staatsbons, artikelen 1, 4, 6 en 10, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 mei 2002, 18 februari 2003, 31 juli 2004, 10 november 2006, 23 mei 2007, 23 februari 2012, 29 maart 2012 en 17 februari 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/01/2016 pub. 19/01/2016 numac 2016003029 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2016, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes" sluiten dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting in 2016, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de uitgifte van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes", artikel 1, 2° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003298 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons sluiten betreffende de uitgifte van Staatsbons zoals gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 mei 2003 en 24 mei 2007;Besluit :

Artikel 1.Er wordt overgegaan tot de uitgifte van een lening genaamd: « Staatsbon op 10 jaar ».

Art. 2.De Staatsbon op 10 jaar - 4 juni 2016-2026 rent 0.50 pct 's jaars vanaf 4 juni 2016 tot en met 3 juni 2026.

Art. 3.De openbare inschrijving op deze Staatsbon zoals bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 9 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003297 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000000617 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de intercommunale coöperatieve vennootschap « Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », afgekort als « Integan », toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend sluiten, wordt opengesteld op 26 mei 2016; zij wordt afgesloten 3 juni 2016. De datum van betaling is vastgesteld op 6 juni 2016. De betaling is volledig in speciën.

Art. 4.De uitgifteprijs van de Staatsbon op 10 jaar - 4 juni 2016-2026 is vastgesteld tegen 100.00 pct van de nominale waarde.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking op 26 mei 2016.

Brussel, 23 juni 2016.

Johan VAN OVERTVELDT

^