Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 juni 2000
gepubliceerd op 08 augustus 2000

Ministerieel besluit tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Tier de la Croix"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2000027342
pub.
08/08/2000
prom.
23/06/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


23 JUNI 2000. - Ministerieel besluit tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Tier de la Croix"


De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, inzonderheid op de artikelen 6, 9, 11, 33 en 52;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), gegeven op 23 november 1999;

Gelet op het advies van de bestendige deputatie van de provincieraad van Luik, gegeven op 17 februari 2000, Besluit : Enig artikel. Erkend worden als domaniaal natuurreservaat "Tier de la Croix" de aan het Waalse Gewest toebehorende 14 ha 20 a 72 ca grond, in het grijs voorgesteld op het bijgaande plan en gekadastreerd als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Namen, 23 juni 2000.

J. HAPPART Het plan ligt ter inzage bij de buitendiensten van de "Division de la Nature et des Forêts" of bij de "Direction de la Nature", avenue Prince de Liège, 15, 5100 Jambes.

^