Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 januari 2007
gepubliceerd op 15 februari 2007

Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007200498
pub.
15/02/2007
prom.
23/01/2007
ELI
eli/besluit/2007/01/23/2007200498/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


23 JANUARI 2007. - Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode


De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisvangst, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 houdende uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, inzonderheid op artikel 46;

Gelet op het verzoek ingediend op 4 januari 2007 door het "Comité de réciprocité halieutique du sous-bassin de la Vesdre" met het oog op de verlenging van de openingsperiode van het vissen op forel in de Vesder stroomafwaarts de "pont de l'Epargne", te Verviers;

Gelet op het advies van de Afdeling Natuur en Bossen;

Gelet op het belang, op plaatselijk en toeristisch vlak, van de verlenging van de periode waarin op forel gevist wordt in dat deel van de Vesder, Besluit : Enig artikel. In afwijking van de bepalingen van artikel 46 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve, van 11 maart 1993, houdende uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, is het in 2007 en 2008 vanaf de derde zaterdag van maart tot de vrijdag vóór de eerste zaterdag van juni toegelaten met vliegen als aas, zonder gewicht of toevoegsel en enkel vanaf de rand van het water op forel te vissen in de Vesder stroomafwaarts de "pont de l'Epargne", te Verviers.

Namen, 23 januari 2007.

B. LUTGEN

^