Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 06 november 2017

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 89 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de **** van de ****, met het oog op de aanpassing van de procedure voor **** van de erkende havenarbeider in functie van de elektronische aanwerving

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017205462
pub.
06/11/2017
prom.
22/10/2017
ELI
eli/besluit/2017/10/22/2017205462/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 89 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de **** van de ****, met het oog op de aanpassing van de procedure voor **** van de erkende havenarbeider in functie van de elektronische aanwerving


De **** van Werk, **** op de **** van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, derde lid, ****, vervangen bij de wet van 14 februari 1961, en § 1****, derde lid, 1°, ingevoegd bij de wet van 25 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de ****, artikel 138, eerste lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de **** van de ****;

Gelet op het advies van het **** van de **** voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 16 maart 2017;

Gelet op het advies van de **** van Financiën, gegeven op 28 april 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de **** van **** van 8 juni 2017;

Gelet op advies 61.835/1/**** van de **** van State, gegeven op 9 augustus 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de **** van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Artikel 89 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de **** van de ****, vervangen bij het ministerieel besluit van 23 december 1994, wordt aangevuld met het volgende lid: "Voor de werknemers bedoeld in artikel 28, § 3, 1°, van het koninklijk besluit wordt de **** bedoeld in artikel 137, § 1, eerste lid, 6°, van het koninklijk besluit beschouwd als document dat het strookje van hun **** vervangt.".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 april 2017.

****, 22 oktober 2017.

De **** van ****, ****. ****

^