Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 december 2017
gepubliceerd op 05 januari 2018

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de bevoegde structuren voor de ondersteuning van de kandidaat-zelfstandigen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018030012
pub.
05/01/2018
prom.
22/12/2017
ELI
eli/besluit/2017/12/22/2018030012/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de bevoegde structuren voor de ondersteuning van de kandidaat-zelfstandigen


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling, Gelet op de ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de artikelen 27 en 29;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 03/01/2018 numac 2017041022 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een premie voor zelfstandigen sluiten tot instelling van een premie voor zelfstandigen, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen als bevoegde structuur voor de ondersteuning van kandidaat-zelfstandigen als bepaald in artikel 28, 2° van de ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de volgende structuren : 1° de door Actiris in het kader van de projectoproep "Begeleidingacties bij de creatie van een eigen tewerkstelling" gesubsidieerde operatoren, te weten: a) Credal entreprendre, gelegen Stallestraat 292b, te 1180 Ukkel ;b) Initiatives locales pour l'Emploi à Schaerbeek (ILES), gelegen Paleizenstraat 153, te 1030 Schaarbeek ;c) JobYourSelf, gelegen Aalststraat 7-11, te 1000 Brussel;e) Microstart, gelegen de Fiennesstraat 77, te 1070 Brussel ;2° de lokale economielokket van Brussel-stad gelegen Aalststraat 7-11, te 1000 Brussel;3° de lokale economieloket van Molenbeek-Sint-Jan gelegen Meelfabrieksplein 10, te 1080 Brussel;4° de lokale economieloket van Schaarbeek gelegen Paleizenstraat 44, te 1030 Brussel;5° de lokale economieloket van Sint-Gillis, gelegen Verhaegenstraat 150, te 1060 Brussel;6° de lokale economieloket van Anderlecht, gelegen Scheikundigstraat 34-36, te 1070 Brussel.

Art. 2.Deze aanwijzing is geldig tot 31 december 2019.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Brussel, 22 december 2017.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Tewerkstelling, D. GOSUIN

^