Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 september 2015
gepubliceerd op 16 november 2015

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juni 2012 tot hernieuwing van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015205147
pub.
16/11/2015
prom.
21/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/06/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012204398 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen sluiten tot hernieuwing van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen


De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, Gelet op het decreet van 27 maart 2014 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen;

Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, artikel D.317;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/06/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012204398 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen sluiten tot hernieuwing van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 maart 2015; Gelet op het schrijven van de S.P.G.E. van 8 september 2015 waarin voorgesteld wordt dat M. Olivier Denis als plaatsvervangend lid door Mevr. Marie Dupont vervangen wordt ter vertegenwoordiging van de S.P.G.E. binnen het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen;

Overwegende dat de regel van het tweederde quorum, die bepaalt dat slechts twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn binnen een adviesorgaan, in acht genomen is, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Marie Dupont wordt voor de S.P.G.E. aangewezen als plaatsvervangend lid van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen, ter vervanging van M. Olivier Denis.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 21 september 2015.

C. DI ANTONIO

^