Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 maart 2005
gepubliceerd op 14 april 2005

Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instanties die gerechtigd zijn om de beproevingen van de hoofdstukken 6.7, 6.8 en 6.9 van het RID uit te voeren

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2005014070
pub.
14/04/2005
prom.
21/03/2005
ELI
eli/besluit/2005/03/21/2005014070/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

21 MAART 2005. - Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instanties die gerechtigd zijn om de beproevingen van de hoofdstukken 6.7, 6.8 en 6.9 van het RID uit te voeren


De Minister van Mobiliteit, Gelet op het reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen, hierna "RID" genaamd, dat als bijlage I is opgenomen in het aanhangsel B van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer, goedgekeurd bij de wet van 25 april 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1998 inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van de radioactieve stoffen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 oktober 2002, en in het bijzonder de artikels 9bis en 9ter ;

Overwegende dat Apragaz en de Vereniging Bureau Veritas voldoen aan de verplichtingen van artikel 9ter van het koninklijk besluit van 11 december 1998 inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van de radioactieve stoffen;

Overwegende dat Apragaz en de Vereniging Bureau Veritas voldoen aan de verplichtingen van het RID, en in het bijzonder aan de sectie 6.8.2.4.6 betreffende de wederzijdse erkenning op internationaal vlak van de erkende experten om beproevingen van tankwagens uit te voeren, Besluit :

Artikel 1.De volgende instanties worden erkend om de beproevingen uit te voeren die voorgeschreven zijn in de hoofdstukken 6.7, 6.8 en 6.9 van het RID, die betrekking hebben op de constructie en de beproevingen die, respectievelijk, de mobiele tanks, de tankwagens, afneembare tanks, tankcontainers en wissellaadtanks waarvan de houders vervaardigd zijn uit metaal, de batterijwagens en gascontainers met meerdere elementen evenals de tankcontainers uit vezelversterkte kunststof moeten ondergaan : 1. "VERENIGING BUREAU VERITAS" met sociale zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 128-136;2. "APRAGAZ" met sociale zetel te 1120 Brussel, Vilvoordsesteenweg 156.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 21 maart 2005.

R. LANDUYT

^