Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 april 2021
gepubliceerd op 17 mei 2021

Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 138 Châtelet - Km 4.500, gelegen te Châtelet, ter hoogte van de kilometerpaal 0.415

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2021041331
pub.
17/05/2021
prom.
21/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2021. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 138 Châtelet - Km 4.500, gelegen te Châtelet, ter hoogte van de kilometerpaal 0.415


De Minister van Mobiliteit, Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17, vervangen bij de wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A1/02711/138/1 van 6 juli 1982;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheidsinrichtingen vaststelt van de privé-overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 138, gelegen te Châtelet, ter hoogte van de kilometerpaal 0.415;

Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten, rekening houdend met de kenmerkende eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid van bedoelde overweg, Besluit :

Artikel 1.De privé-overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 138 Châtelet - Km 4.500, gelegen te Châtelet, ter hoogte van de kilometerpaal 0.415, wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 7, § 1 en artikel 7, § 2, 2°, het verkeersbord A45, van het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen.

Art. 2.Het ministerieel besluit A1/02711/138/1 van 6 juli 1982 wordt opgeheven.

Brussel, 21 april 2021.

G. GILKINET

^