Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 april 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/04/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021020697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, inzake uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik tijdskrediet met motief en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 21/04/2021 pub. 27/04/2021 numac 2021041303 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning en tot intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 21/04/2021 pub. 28/04/2021 numac 2021041343 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldigingen voor studentenarbeid type koninklijk besluit prom. 21/04/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021041603 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit van 21 april 2021 betreffende het eervol als bijzitter van de onderzoeksraad voor de scheepvaart type koninklijk besluit prom. 21/04/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021201653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een uitzonderlijk bedrag in 2020 bovenop de eindejaarstoelage voor de ambulante sectoren van Brussel type koninklijk besluit prom. 21/04/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021201655 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de gelijkstellingen inzake tijdelijke werkloosheid voor de berekening van de eindejaarspremie 2020 in het kader van de sanitaire crisis Covid-19 in de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/04/2021 pub. 26/04/2021 numac 2021031057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 21/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021031183 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van een wetenschappelijke bekendheid aan een personeelslid van een hogeschool type ministerieel besluit prom. 21/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031430 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 21/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021041329 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de prive-overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 39 Welkenraedt - Montzen, gelegen te Welkenraedt, ter hoogte van de kilometerpaal 2.512 type ministerieel besluit prom. 21/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021041331 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 138 Châtelet - Km 4.500, gelegen te Châtelet, ter hoogte van de kilometerpaal 0.415 type ministerieel besluit prom. 21/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021041332 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 129 op de spoorlijn nr. 132 La Sambre - Walcourt, gelegen te Ham-sur-Heure, ter hoogte van de kilometerpaal 77.780 type ministerieel besluit prom. 21/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021041330 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 106 Lembeek - Klabbeek, gelegen te Tubeke, ter hoogte van de kilometerpaal 4.344 type ministerieel besluit prom. 21/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021041333 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 33 op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Heist-op-den-Berg ter hoogte van de kilometerpaal 23.883 type ministerieel besluit prom. 21/04/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021041334 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 23 op de spoorlijn nr. 12, Antwerpen-Centraal - Belgische grens te Essen, gelegen te Kapellen, ter hoogte van de kilometerpaal 55.818

arrest

type arrest prom. 21/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021031167 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 26 oktober 2020 tot uitvaardiging van een avondklok van 22u tot 6u op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type arrest prom. 21/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021031166 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende verlenging van het besluit van 26 oktober 2020 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type arrest prom. 21/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021031214 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van de Raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

document

type document prom. 21/04/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021041643 bron ministerie van de franse gemeenschap Registratie van wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen
^