Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 april 2021
gepubliceerd op 17 mei 2021

Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de prive-overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 39 Welkenraedt - Montzen, gelegen te Welkenraedt, ter hoogte van de kilometerpaal 2.512

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2021041329
pub.
17/05/2021
prom.
21/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2021. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de prive-overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 39 Welkenraedt - Montzen, gelegen te Welkenraedt, ter hoogte van de kilometerpaal 2.512


De Minister van Mobiliteit, Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, gei'nterpreteerd bij de wet van I I maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17, vervangen bij de wet van I augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van I 8 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoordineerd op I 6 maart 1968, artikel I, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van I I juli 20 I I betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel I I, § I ;

Gelet op het ministerieel besluit nr. Al/03015/39 van 6 oktober 1982;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheidsinrichtingen vaststelt van de prive- overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 39 Welkenraedt - Montzen, gelegen te Welkenraedt, ter hoogte van de kilometerpaal 2.512;

Overwegende koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten, rekening houdend met de kenmerkende eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid van bedoelde overweg, Besluit :

Artikel 1.De prive-overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 39 Welkenraedt - Montzen, gelegen te Welkenraedt, ter hoogte van de kilometerpaal 2.512, wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 7, § 1, artikel 7, § 2, 2°, het verkeersbord A45, en artikel 7, § 3 van het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, en vervolledigd met een systeem Art. 2.Het ministerieel besluit nr. Al /03015/39 van 6 oktober 1982 wordt opgeheven.

Brussel, 21 april 2021.

G. GILKINET

^