Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 april 2021
gepubliceerd op 30 april 2021

Ministerieel besluit houdende toekenning van een wetenschappelijke bekendheid aan een personeelslid van een hogeschool

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021031183
pub.
30/04/2021
prom.
21/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2021. - Ministerieel besluit houdende toekenning van een wetenschappelijke bekendheid aan een personeelslid van een hogeschool


De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Universitaire ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en Promotie van Brussel, Gelet op het decreet van 24 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 2, 26° ;

Gelet op het decreet van 8 februari 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999029177 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 4, § 3;

Overwegende dat Mevr. Cécile FROGNEUX de toekenning van een wetenschappelijke bekendheid heeft aangevraagd in verband met het ambt van docent voor de te begeven cursus " Vertaling van het Russisch naar het Frans " en dat de thematische kamer van de Hogescholen en van het Hoger Onderwijs voor sociale promotie van de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs een gunstig advies heeft uitgebracht over deze aanvraag op 16 oktober 2011, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een wetenschappelijke bekendheid in verband met het ambt van docent voor de te begeven cursus " Vertaling van het Russisch naar het Frans " toegekend aan Mevr. Cécile FROGNEUX.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 oktober 2020.

Brussel, 21 april 2021.

L. SALOMONOWICZ Directeur-generaal

^