Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 december 2018
gepubliceerd op 08 februari 2019

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2017 betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Franse taal belast met het organiseren van de taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019030141
pub.
08/02/2019
prom.
20/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018010680 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Franse taal belast met het organiseren van de taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs sluiten betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Franse taal belast met het organiseren van de taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs


De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Onderzoek en Media, Gelet op het koninklijk besluit van 22 april 1970 betreffende de organisatie van de taalexamens voor de leraars artistieke vakken in het kunstonderwijs, inzonderheid op de artikelen 13, lid 2 en 14;

Gelet op van het ministerieel besluit van 12 december 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018010680 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Franse taal belast met het organiseren van de taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs sluiten betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Franse taal belast met het organiseren van de taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Edith BRUNIN, Meester-Assistent bij de Haute Ecole du Hainaut, wordt benoemd, als vertegenwoordigster van het officieel onderwijs, tot lid van de Commissie voor de Franse taal, ter vervanging van de heer Thierry FAUVAUX, Werkleider bij de Faculté de Traduction et d'Interprétation - Ecole d'Interprètes Internationaux - Université de Mons, die verhinderd is.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 30 november 2018 en houdt op uitwerking te hebben met ingang van 30 april 2019.

Brussel, 20 december 2018 J.-Cl. MARCOURT

^