Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 september 2012
gepubliceerd op 29 oktober 2012

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Specialisatie van kaderlid van de non-profit sector » , gerangschikt op het niveau van het sociaal hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029463
pub.
29/10/2012
prom.
19/09/2012
ELI
eli/besluit/2012/09/19/2012029463/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 SEPTEMBER 2012. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Specialisatie van kaderlid van de non-profit sector » (code 715715S35D1), gerangschikt op het niveau van het sociaal hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1


De Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Gelet op de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd bij het besluit van de Regent van 31 december 1949, inzonderheid op artikel 6 gewijzigd bij artikel 124 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op de artikelen 47, 71, 74, 75 en 137;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 14 november 2008 tot wijziging van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, ter bevordering van de integratie van zijn hoger onderwijs in de Europese ruimte van het hoger onderwijs, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 april 1992 houdende bevoegdheidsoverdracht inzake het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 25/09/2012 numac 2012029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Specialisatie van kaderlid van de non-profit sector » , gerangschikt op het niveau van het sociaal hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 sluiten tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Specialisatie van kaderlid van de non-profit sector » (code 715715S35D1), gerangschikt op het niveau van het sociaal hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1, Gelet op het advies van 28 juni 2012 van het Vast Bureau vergaderd met toepassing van artikel 74 van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het eensluidend advies van de Overlegcommissie voor het onderwijs voor sociale promotie van 5 juli 2012, Besluit :

Artikel 1.Het referentiedossier van de afdeling « Specialisatie van kaderlid van de non-profit sector » (code 715715S35D1), alsook de referentiedossiers van de opleidingseenheden waaruit die afdeling bestaat, worden goedgekeurd.

Die afdeling wordt gerangschikt op het niveau van het sociaal hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type. Zeven van de opleidingseenheden waaruit ze bestaat, worden gerangschikt op het niveau van het sociaal hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en één op het niveau van het economisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type.

Art. 2.Het bekwaamheidsbewijs dat wordt uitgereikt op het einde van de afdeling « Specialisatie van kaderlid van de non-profit sector » (code 715715S35D1) is het « Diploma van Specialisatie : kaderlid van de non-profit sector » van het sociaal hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type.

Art. 3.De geleidelijke omvorming van de betrokken bestaande structuren begint uiterlijk op 1 september 2012.

De afdeling bedoeld in dit besluit vervangt de afdelingen van « Specialisatie in beheer van diensten en instellingen van de non-profit sector » (code 715712S35S1), « Postgraduaat van kaderlid van de non-profit sector » (715715S35C1), « Beheer van de non-profit sectoren » (code cirso 616201).

Art. 4.Het ministerieel besluit van 11 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 25/09/2012 numac 2012029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Specialisatie van kaderlid van de non-profit sector » , gerangschikt op het niveau van het sociaal hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 sluiten tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Specialisatie van kaderlid van de non-profit sector » (code 715715S35D1), gerangschikt op het niveau van het sociaal hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2012.

Brussel, 19 september 2012.

Mevr. M.-D. SIMONET

^