Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 mei 2016
gepubliceerd op 09 juni 2016

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de Atleet Paspoort Managementeenheid en de leden van de commissie van experten, bevoegd voor de bloedmodule en steroïdenmodule van het biologisch paspoort

bron
vlaamse overheid
numac
2016035886
pub.
09/06/2016
prom.
18/05/2016
ELI
eli/besluit/2016/05/18/2016035886/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media


18 MEI 2016. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de Atleet Paspoort Managementeenheid en de leden van de commissie van experten, bevoegd voor de bloedmodule en steroïdenmodule van het biologisch paspoort


De Vlaamse Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Gelet op het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten, artikel 15, § 3, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015035376 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 sluiten houdende uitvoering van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten, artikel 20;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014035369 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de Atleet Paspoort Managementeenheid en de leden van de commissie van experten, bevoegd voor de bloedmodule van het biologisch paspoort sluiten houdende vaststelling van de vergoeding van de atleet paspoort managementeenheid en de leden van de commissie van experten, bevoegd voor de bloedmodule van het biologisch paspoort;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 april 2016, Besluit :

Artikel 1.De door de NADO overeenkomstig artikel 49 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015035376 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 sluiten houdende uitvoering van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten aangewezen Atleet Paspoort Managementeenheid ontvangt ten laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het beheer van de bloedmodule van het biologisch paspoort van een elitesporter een vergoeding van 150 euro per uur exclusief btw.

Art. 2.De leden van de commissie van experten, vermeld in artikel 50 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015035376 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 sluiten houdende uitvoering van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten ontvangen ten laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap de volgende vergoedingen: 1° voor hun evaluatie van de bloedmodule en steroïdenmodule van het biologisch paspoort in kwestie, een vergoeding van 130 euro, exclusief btw;2° bij samenstelling van een atleet biologisch paspoort documentatiepakket, een vergoeding van 150 euro per uur met een maximum van 800 euro per dag, exclusief btw;3° bij oproep voor getuigenis een vergoeding voor reiskosten overeenkomstig de regeling die van toepassing is op de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014035369 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de Atleet Paspoort Managementeenheid en de leden van de commissie van experten, bevoegd voor de bloedmodule van het biologisch paspoort sluiten houdende vaststelling van de vergoeding van de Atleet Paspoort Managementeenheid en de leden van de commissie van experten, bevoegd voor de bloedmodule van het biologisch paspoort wordt opgeheven.

Brussel, 18 mei 2016.

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

^