Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 maart 2022
gepubliceerd op 10 mei 2022

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022040591
pub.
10/05/2022
prom.
18/03/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAART 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur ;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, de artikelen 3, 4, 60, 61 en 74 ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur ;

Overwegende de ontslagneming op 21 december 2021 van Mevr. Florence CHEVAL, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur wordt vervangen als volgt : « Worden benoemd tot lid van de commissie voor plastische kunsten voor een periode van drie jaar :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

1° ) als deskundige op het gebied van textielkunst, tekenen, drukken, illustratie, schilderkunst, fotografie, beeldhouwkunst, videokunst, culinaire kunsten, experimentele stripkunst of enige andere artistieke of technische vorm, met inbegrip van innovatieve vormen, inzonderheid bij de uitoefening van een activiteit met betrekking tot :

a) de creatie van kunstwerken

DE LONGREE Isabelle MANOUACH Ilan /

DESAUVAGE Grégory BIENFAIT Carine

b) de productie van kunstwerken

MATHIEU-CHOVET Yuna NIASELSKI Tania

HAUQUIER Alexandra REMACLE Marie

c) de verspreiding van kunstwerken

DELAPLANCHE Maëlle PAPAZOGLOU Marie JACQUET Jean-Paul THIRION Grégory MAYER Jérôme

FRUITMANN Rébecca NICOD Julie BIALEK Eva COPPEE Marilyne CHAINIAUX Cécile

d) het kunstonderwijs

EVRARD David LEENARTS Danielle VISSAULT Maïté

GRIMMEAU Adrien POLLET Anne CEYSENS Alain

e) het wetenschappelijk en technologisch onderzoek

TIBERGHIEN Septembre

HATZIGEORGIOU Pauline

f) het onderzoek in mens- en maatschappelijke wetenschappen

PIRENNE Raphaël

DEBATTY Marie

2° ) als deskundige op het gebied van digitale en technologische kunsten, inzonderheid bij de uitoefening van een activiteit met betrekking tot:

a) de creatie van digitale kunstwerken

DE COCK Jérôme

ABENDROTH Manuel

b) de productie van kunstwerken

DUCHASTEL Marie

LIBERTIAUX Gaëtan

c) de verspreiding van digitale kunstwerken

BIBASSE Juliette

ASCENCIO Ana

d) het digitale kunstonderwijs

NOEL Stéphane

VILAYPHIOU Stéphanie

e) het wetenschappelijk en technologisch onderzoek

BERNARD Yves

LUQUE SANCHEZ Félix

f) het onderzoek in mens- en maatschappelijke wetenschappen

JENARD Delphine

KNOCKAERT Lucie

3° ) als deskundige inzake bouwkunde, inzonderheid:

a) vier architecten met een bewezen betrokkenheid bij de politieke en culturele dimensies van de architectuur

MIEROP Caroline BAUMANS Arlette VANNESTE Guillaume MAWET Marc

LHOAS Pierre HOLOFFE Etienne BIANCHI Michael BOUREZ Olivier

b) vier deskundigen uit de faculteiten voor architectuur

DE SMET Isabelle BERGILEZ Jean-Didier BIHAIN Jorn Aram BLONDIAU Geneviève

BOLLEN Lydia DECLERCK Philippe SERVAIS Vincent DEBRUN Gilles

4° ) als deskundige op het gebied van design en mode, waarvan drie deskundigen op het gebied van design en drie deskundigen op het gebied van mode, inzonderheid bij de uitoefening van een activiteit met betrekking tot:

a) de creatie van werken

STEVIGNY Marie-Laurence

CORNUT Gaëlle

b) de productie van werken

GILSON Olivier

GERNAY Damien

c) de verspreiding van werken

BRZAKALA Clio

CLOSON Véronique

d) het kunstonderwijs

BELLENGER Thierry

RIJSSENBEEK Roel

e) het wetenschappelijk en technologisch onderzoek

D'HUART Gwendoline

BECQ Cathy

f) het onderzoek in mens- en maatschappelijke wetenschappen

LECLERCQ Jean-Michel

STEVENS Pierre


Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 18 maart 2022.

B. LINARD

^