Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 juni 2009
gepubliceerd op 17 augustus 2009

Ministerieel besluit tot vastlegging van een conformiteitsattest voor het niet erkende individuele zuiveringssysteem

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009027150
pub.
17/08/2009
prom.
18/06/2009
ELI
eli/besluit/2009/06/18/2009027150/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 JUNI 2009. - Ministerieel besluit tot vastlegging van een conformiteitsattest voor het niet erkende individuele zuiveringssysteem


De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, inzonderheid op de artikelen D.288, eerste lid, R.305, R.387, Besluit :

Artikel 1.Het door de producent van een niet erkend individueel zuiveringssysteem op te maken conformiteitsattest aan de hand waarvan de zuiveringsprestaties van het systeem bevestigd worden, gaat als bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 18 juni 2009.

Namen, 18 juni 2009.

B. LUTGEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 18 juni 2009 tot vastlegging van een conformiteitsattest voor het niet erkende individuele zuiveringssysteem.

Namen, 18 juni 2009.

De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

^