Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 oktober 2011
gepubliceerd op 31 oktober 2011

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de sectorale overheid voor de sector elektronische communicatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011374
pub.
31/10/2011
prom.
17/10/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 OKTOBER 2011. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de sectorale overheid voor de sector elektronische communicatie


De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, Gelet op de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren, artikel 3, 3°, d), Besluit :

Artikel 1.De sectorale overheid voor de sector elektronische communicatie, bedoeld in artikel 3, 3°, d), van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren is de heer Charles CUVELLIEZ, lid van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 17 oktober 2011.

V. VAN QUICKENBORNE

^