Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 november 1999
gepubliceerd op 11 januari 2000

Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1999

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1999014305
pub.
11/01/2000
prom.
17/11/1999
ELI
eli/besluit/1999/11/17/1999014305/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 1999. - Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1999


De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, Gelet op het koninklijk besluit van 4 oktober 1999 tot wijziging van de koninklijke besluiten van 1 maart 1998 en van 25 maart 1999, houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1999 en 2000, inzonderheid artikel 2, Besluit :

Artikel 1.De speciale postzegel van 17 BEF 0,42 euro en het blaadje met een postzegel ter waarde van 21 BEF 0,52 euro , die de uitgifte genaamd « Prinselijk Huwelijk » vormen, zullen gedrukt worden in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

Art. 2.De postzegels worden verkocht vanaf 29 november 1999 in alle postkantoren van het Rijk.

Art. 3.De oplage van deze postzegels zal aan de behoeften van de dienst beantwoorden.

Art. 4.De Gedelegeerd Bestuurder van De Post is met de uitvoering van dit besluit belast.

Brussel, 17 november 1999.

R. DAEMS

^