Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 november 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/11/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999021559 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1999 houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/11/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999014305 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1999 type ministerieel besluit prom. 17/11/1999 pub. 20/01/2000 numac 1999016372 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 1995 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan
^